Utrygge steder på Nørrebro?

Københavns Kommune åbner igen for en pulje på 3 mio. kr. til tryghedsløft i København. Er der skumle steder på Nørrebro?

Utrygge steder på Nørrebro?

Københavns Kommune åbner igen for en pulje på 3 mio. kr. til tryghedsløft i København. Dvs. fysiske forbedringer af byens rum, der øger trygheden.

Indtil den 13. juni kan du melde ind med dit bud på, hvor på Nørrebro der er utrygt.

Hvad er tryghedsløft?
Tryghedsløft er et bydækkende initiativ, hvor borgere, lokaludvalg, politi m.fl. kan være med til at udpege de steder i København, som trænger til at blive gjort mere trygge. Der er tale om mindre fysiske tiltag; beskæring af planter og buske, opsætning af ekstra belysning (enkelte lysspots), omlægning af trampestier til reelle stier eller begrønning (græs, blomster mv.). Hvert tryghedsløft må højest koste 50.000 kr.

Eneste krav er, at det skal være på kommunal grund, og skal kunne gennemføres for under 50.000 kr. Udgifterne til et projekt vurderes efterfølgende af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Du kan melde dit forslag til et tryghedsløft ind her: http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/forslag-til-tryghedsl-ft-2017  senest den 13. juni.

Husk i øvrigt at bruge skemaet som du kan downloade her

Tidligere input
Sidste år samlede vi rigtig mange input ind fra nørrebro’erne. Kommunen endte med at udvælge fem steder, der arbejdes videre med:

 • Thorsgade
  Den lille vej ind til Thorsgade er fyldt med skrald, boldbanen er tilgroet af krat og ukrudt og der er huller i hegnet. Der er beskidt, mørkt og utrygt. Der er hashhandel i Thorsparken og stort set ingen belysning.
 • Guldbergsgade 
  Meget og hurtigt trafik, bl.a. grundet hashhandel. Guldbergsgade er en skolevej. Der ønskes opstilling af  blomsterkasser/cykelstativer/samtale‐bænke på vejstykket ude foran Cafeen Sebastopol, som gør det umuligt at korttidsparkere. Der ønskes også bump ved Møllegade/Guldbergsgade og Birkegade/Guldbergsgade.
 • Nordbanegade/Hillerødgade
  Mudret, utrygt og mørkt bag hjørnebygningen på Hillerødgade. Der ønskes belysning og afskærmning, evt. etablering af lommepark. (Det er en trampesti/genvej lige bag et strømforsyningshus der ligger på hjørnet, som måske enten skal anlægges mere offentligt eller afspærres.)
 • Hans Tavsens Park
  Der er ingen form for belysning på stierne eller i parken generelt. Flere borgere føler sig utrygge i området, særligt langs hegnet til Assistensen. Der mangler skraldespande og klyngen af bænke i parken vender forkert, så man sidder med solen i ryggen. Der ønskes belysning langs hegnet til Assistens Kirkegården, i den store park/græsplæne, bag kirkegården, ved siden af fodboldbanerne og ved legepladsen nær Blågård Skole.
 • Balders Plads
  Utryghedsskabende adfærd ved legepladsen, hvor en gruppe unge mænd ”hænger ud”. Der bliver muligvis også solgt hash fra legepladsen. En løsning kunne være at opsætte ekstra belysning på legepladsen, da den fremstår meget mørk og utryg.
0 replies on “Utrygge steder på Nørrebro?”