Hjælp til dit projekt

Hjælp til dit projekt

Du er altid velkommen til at ringe til vores sekretariat, hvis du har brug for hjælp til dit projekt eller arrangement. Så kan vi enten hjælpe dig eller sætte dig i kontakt med mulige samarbejdspartnere.

  • Du kan også få hjælp til dit projekt hos KulturSkaberne – et ”kulturelt værksted” søsat og forankret i KulturN. Her kan du få vejledning og støtte til planlægning og afholdelse af arrangementer på Nørrebro. Du har både mulighed for at lave egne arrangementer, for at finde andre KulturSkabere at lave arrangementer med eller blot snuse til eventplanlægning ved f.eks. at give en hånd med til KulturSkabernes egne arrangementer.

Du er også velkommen til at tage fat i os, hvis du har brug for råd eller vejledning, så skal vi gøre vores bedste for at hjælpe dig eller pege dig i retning af nogen, der kan.

Andre Puljer

Udover vores puljer, er der også en række andre puljer, hvor du kan søge støtte til dit projekt i København. Vi har listet nogle af dem op nedenfor:

Snabslanten – De hurtigste penge i byen
Unge mellem 13-30 år der er bosat i København kan søge penge hos Snapslanten – en pulje, der er målrettet projekter for unge, der ikke overstiger 30.000 kr. Snabslanten er blevet til med udgangspunkt i unges egne ønsker om at udvikle og gennemføre projekter i København. Behandlingstiden er kun 14 dage, og der er begrænset krav om afrapportering, så du hurtigt kan komme fra ide til handling. Man kan ansøge løbende.

Københavns Musikudvalg
Københavns Musikudvalg støtter rytmiske spillesteder med honorarstøtteordningen og musikprojekter med hel eller delvis professionel forankring. For at stimulere og styrke den levende musik støtter Musikudvalget flere musikfestivaler. Man skal søge 2 måneder før sit projekt.

Nørrebros Børne- og Ungdomskomité (NØBU)
Nørrebros Børne- og Ungdomskomité støtter projekter og institutioner, der støtter op om en tryg tilværelse og en sikker fremtid for børn og unge på Nørrebro. NØBU støtter derfor opførelsen og driften af institutioner for børn og unge på Nørrebro, samt børn og unge på Nørrebro, der er økonomisk trængte. NØBU støtter f.eks. uddannelse og skolerejser, studierejser, koloniophold, sportsrejser, ferierejser mm.

Københavns Kommune har en portal med overblik over støttemuligher
Overblik over støttemuligheder til projekter og kulturelle aktiviteter.

For folkeoplysende foreninger

Hvis du er en del af en forening, der er godkendt som folkeoplysende forening, har Københavns Kommune forskellige tilskudsmuligheder. Bl.a.:

Udviklingspuljen
Udviklingspuljen støtter folkeoplysende foreningers udviklingsaktiviteter for børn og unge under 25 år. Puljens overordnede mål er at øge antallet af medlemmer under 25 år og at udvikle foreningernes aktivitetsmuligheder. Puljen støtter etablering af nye folkeoplysende foreninger, aktivitetsudvikling, rekruttering af nye medlemmer, partnerskaber, samt administrative lettelser.

Klubhuspuljen 
Klubhuspuljen er en årlig pulje, der har til formål at støtte nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler i København. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger til nybyggeri og renovering af både private og offentlige klublokaler.