Møder og høringer

Lokaludvalgsmødet

Lokaludvalget har ét fast månedligt møde. Her behandler vi bl.a. puljeansøgninger, opdaterer hinanden på vores arbejde, og godkender vores høringssvar, inden de sendes afsted. Lokaludvalgsmødet starter altid kl. 17.30 og slutter ofte omkring 21.00. Som borger kan du overvære møderne, de er nemlig offentlige. Der er indlagt et fast punkt i starten af dagsordenen, hvor du kan stille spørgsmål. Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet med din sag – der er ofte lidt bedre tid til snak.

Vi holder som udgangspunkt vores lokaludvalgsmøder på Rådmandsgade udskolingsskole, Heimdalsgade 29. Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at møde op.

Her kan du finde dagsorden og referater af lokaludvalgsmøderne.

Arbejdsgruppemøder

Udover Lokaludvalgsmødet holder vi løbende arbejdsgruppemøder med forskellige fokusområder. Arbejdsgruppemøderne er åbne for alle. Det er her Lokaludvalgets egentlige arbejde foregår. De møder ligger ofte eftermiddage fra kl. 17-19 og afholdes ofte i mødelokalerne på 1. sal på Nørrebro Bibliotek på Den Røde Plads eller i Mødelokale 1 i Nørrebrohallen.

Læs mere om arbejdsgrupperne her og kontakt sekretariatet hvis du ønsker at deltage i arbejde i én af arbejdsgrupperne.

Høringer – vi udbreder lokal viden

Københavns politikere og forvaltninger sender løbende sager i høring hos Lokaludvalget, når de ønsker en lokal tilbagemelding på en konkret plan eller forslag. Formålet med en høring er at høre, hvad lokale borgere,  interesse- eller frivillige organisationer og virksomheder mener, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Det kan handle om fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre, kultur og meget mere.

Når vi indsender et høringssvar er det altså for at udbrede vores lokale viden, så politikerne har bedre forudsætninger, når de skal beslutte noget. Et forslag om skolesammenlægninger på Nørrebro kan for eksempel have nogle følgevirkninger, som Kommunens embedsmænd ikke har været opmærksomme på. Det kan også være en trafikomlægning eller en ny kultur- og fritidspolitik.