Arbejdsgrupper

Lokaludvalgets arbejdsgrupper

Der er nedsat tre arbejdsgrupper under Lokaludvalget med hver sit fokusområde. Det er i arbejdsgrupperne at meget af vores arbejde foregår. Dvs. her udvikler vi vores projekter, tager forskellige sager og henvendelser op, inviterer lokale aktører på besøg og skriver udkast til høringssvar og henvendelser. 

Arbejdsgrupperne er åbne for alle, også nørrebroere, der ikke er medlem af Lokaludvalget.

Her er en beskrivelse af grupperne. Skriv til sekretariatet, hvis I ønsker at deltage i en af grupperne, så kommer I på mailinglisten og modtager mødeindkaldelserne. Alle arbejdsgruppemøder afholdes som udgangspunkt i et mødelokale på Nørrebro Bibliotek eller i Nørrebrohallen i tidsrummet kl. 17-19.

Børn, unge og kultur

Gruppen arbejder med temaerne: Børn og Unge, Idræt og Fritidsfaciliteter, Kultur, Ungdomsliv, Socialt udsatte børn og unge, Daginstitutioner, Skoler og Fritidstilbud og Fritidsjob.

Medlemmer af arbejdsgruppen 
Cristina Buck Bramsen (tovholder)
Mogens Petersen
Ibrahim Ziyani (orlov)
Tobias Birk Gregory
Kasper Bech
Jette Nielsen
Oddur Hansen
Jacob Billesbølle

Møder i 2024
Onsdag d. 17. januar kl. 17-19
Tirsdag d. 6. februar kl. 17-19 (skolebestyrelsesnetværk)
Tirsdag d. 12. marts kl. 17-19
Tirsdag d. 11. april kl. 17-19
Mandag d. 13. maj kl. 17-19
Torsdag d. 6. juni kl. 17-19
Mandag d. 19. august kl. 17-19
Torsdag d. 12. september kl. 17-19
Torsdag d. 10. oktober kl. 17-19
Onsdag d. 6. november kl. 17-19
Onsdag d. 4. december kl. 17-19

Kontakt Karoline på e-mail: bm0x@kk.dk, hvis du vil høre mere om arbejdsgruppen og/eller være med i gruppen.    


Byrum, miljø og trafik

Gruppen arbejder med temaerne: Byrum og Arkitektur, Klima og Miljø, Affald, Renhold, Parker, Grønne og blå indsatser, Boliger, Byggeri, Turisme og Erhverv.

Medlemmer af arbejdsgruppen
Jesper Langebæk (tovholder)
Erik Brandt 
Kim Christensen
Line Bach Holm
Mogens Petersen
Muhammad Aslam
Gunnar Degnbol
Jacob Billesbølle
Jens Villadsen
Bjarke Kværnø
Jonathan Ries
Troels Glismann
Sofie Hafström Nielsen 
Tobias Birk Gregory
Claus Aarestrup
Erik Jørgensen
Jette Nielsen
Anders Jensen
Tina Jensen
Nina Busch
Masti Jutka

Møder i 2024
Torsdag d. 11. januar kl. 17-19
Torsdag d. 8. februar kl. 17-19
Torsdag d. 7. marts kl. 17-19, Mødelokale 1 i Nørrebrohallen
Tirsdag d. 16. april kl. 17-19, Mødelokale 1 i Nørrebrohallen
Onsdag d. 8. maj kl. 17-19, Mødelokale 1 i Nørrebrohallen
Tirsdag d. 4. juni kl. 17-19
Tirsdag d. 13. august kl. 17-19, Mødelokale 1 i Nørrebrohallen
Tirsdag d. 10. september kl. 17-19, Mødelokale 1 i Nørrebrohallen
Torsdag d. 3. oktober kl. 17-19, Mødelokale 1 i Nørrebrohallen
Tirsdag d. 12. november kl. 17-19, Mødelokale 1 i Nørrebrohallen
Torsdag d. 5. december kl. 17-19, Mødelokale 1 i Nørrebrohallen

Kontakt Andreas på e-mail: bc50@kk.dk, hvis du vil høre mere om arbejdsgruppen og/eller være med i gruppen.    


Social, sundhed og integration

Gruppen arbejder med temaerne: Integration, Beskæftigelse, Sundhed og ulighed i sundhed, Ældre, Socialt udsatte voksne, Socialt udsatte børn og forældre.

Medlemmer af arbejdsgruppen
Lene Enggaard Nielsen (tovholder)
Line Bach Holm
Bjarke Kværnø
Trine Otto Hansen
Jette Nielsen
Claus Aarestrup
Hassan Bintos
Fanny Knoll
Roxana Simion

Møder i 2024
Årets opstartsmøde mandag den 15. januar kl. 17-19

Kontakt Jan på e-mail: z18r@kk.dk, hvis du vil høre mere om arbejdsgruppen og/eller være med i gruppen.