Arbejdsgrupper

Lokaludvalgets arbejdsgrupper

Der er en række arbejdsgrupper under lokaludvalget med hver sit fokusområde. Det er i arbejdsgrupperne at meget af lokaludvalgets arbejde foregår. Dvs. her udvikles lokaludvalgets projekter, her skrives udkast til høringssvar, og det er også her lokaludvalgets politik udvikles. Arbejdsgrupperne er åbne for alle, også nørrebro’ere, der ikke sidder i lokaludvalget.

Børn og Unge // Tovholder: Majbritt Svensson
Denne arbejdsgruppe arbejder overordnet med at understøtte det gode børne- og ungeliv på Nørrebro. Bl.a. ved at skabe lige muligheder for alle bydelens børn og unge for at deltage i foreningslivet, herunder at Nørrebro får flere brede, stærke foreninger/fritidstilbud med faciliteter og lokaler på Nørrebro.

Medlemmer:
Brita Fabricius
Mogens Petersen
Flemming Jensen
Masti Jutka
Nikolaj Friis-Farsøe
Majbritt Svensson
Brian Lauesen

Planlagte møder i 2021 (Nørrebro Lokaludvalgs sekretariat/Teams):
Mandag d. 12. april kl. 17-19
Mandag d. 10. maj kl. 17-19
Mandag d. 7. juni kl. 17-19
Mandag d. 16. august kl. 17-19
Mandag d. 13. september kl. 17-19
Mandag d. 11. oktober kl. 17-19
Mandag d. 8. november kl. 17-19
Mandag d. 6. december kl. 17-19

Social og sundhed // Tovholder: Bjarke Kværnø
Arbejdsgruppens fokus er, at støtte op om tiltag på Nørrebro, der giver længere levealder, færre kroniske syge og mindre ulighed på sundhedsområdet. Derudover at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskabet og den sociale sammenhængskraft på Nørrebro.

Medlemmer:
Bjarke Kværnø
Jette Nielsen
Mie Brandstrup
Claus Aarestrup
Lene Enggaard Nielsen
Nanna Konge
Gitte Kristensen  

Planlagte møder i 2021 (Nørrebro Lokaludvalgs Sekretariat/Teams):
Onsdag d. 21. april kl. 17.00-19.00 
Torsdag d. 3. juni kl. 17.00-19.00 
Tirsdag d. 30. november kl. 17.00-19.00

Byrum, Miljø og Trafik // Tovholder: Erik Brandt
Denne arbejdsgruppe arbejder for et kreativt og aktivt byrum, som skaber rammerne for et aktivt byliv og som bidrager til en høj grad af livskvalitet for den enkelte nørrebroer. Trafikalt arbejder vi for intelligente trafikløsninger, der mindsker den gennemkørende trafik på Nørrebro og giver plads til de bløde trafikanter (cyklister og gående), samt den kollektive trafik. Og så arbejder vi for at bevare bydelens grønne oaser. Derudover så arbejder arbejdsgruppen også med erhvervspolitik i bredeste forstand.

Medlemmer:
Erik Brandt
Kim Christensen
Jens Villadsen
Gitte Kristensen
Bjarke Kværnø
Erik Jørgensen
Anders Jensen
Jette Nielsen
Oskar Funk
Claus Aarestrup
Tom Manczak
Jonathan Ries
Troels Glismann
Thomas Fredsø
Jørgen Bruun
Jens Schelde
Gunnar Degnbol

Planlagte møder i 2021 (Nørrebrohallen/Nørrebro Bibliotek/Teams):
Tirsdag d. 6. april kl. 17.00-19.00
Tirsdag d. 11. maj kl. 17.00-19.00
Tirsdag d. 8. juni kl. 17.00-19.00 
Tirsdag d. 10. august kl. 17.00-19.00
Tirsdag d. 7. september kl. 17.00-19.00
Torsdag d. 5. oktober kl. 17.00-19.00
Tirsdag d. 9. november kl. 17.00-19.00
Torsdag d. 2. december kl. 17.00-19.00