Arbejdsgrupper

Lokaludvalgets arbejdsgrupper

Der er nedsat tre arbejdsgrupper under lokaludvalget med hver sit fokusområde. Det er i arbejdsgrupperne at meget af lokaludvalgets arbejde foregår. Dvs. her udvikles lokaludvalgets projekter, her skrives udkast til høringssvar, og det er også her lokaludvalgets politik udvikles.

Arbejdsgrupperne er åbne for alle, også nørrebro’ere, der ikke sidder i lokaludvalget.

Her er en beskrivelse af grupperne. Skriv til os i sekretariatet, hvis I ønsker at deltage i en af grupperne, så kommer I på mailinglisten og modtager mødeindkaldelserne. Alle arbejdsgruppemøder afholdes som udgangspunkt i et mødelokale på Nørrebro Bibliotek i tidsrummet kl. 17-19.


Børn, unge og kultur

Gruppen arbejder med temaerne: Børn og Unge, Idræt og Fritidsfaciliteter, Kultur, Ungdomsliv, Socialt udsatte børn og unge, Daginstitutioner, Skoler og Fritidstilbud og Fritidsjob.

Medlemmer af arbejdsgruppen 
Cristina Buck Bramsen (tovholder)
Mogens Petersen
Ibrahim Ziyani
Muhammad Aslam
Tobias Birk Gregory
Kim Christensen
Kasper Bech
Jette Nielsen

Møder i efterår 2022
Mandag d. 22. august kl. 17-19
Torsdag den 1. september kl. 17-19
Torsdag d. 6. oktober kl. 17-19
Mandag d. 7. november kl. 17-19
Tirsdag d. 6. december kl. 17-19 

Kontakt Karoline på e-mail: bm0x@kk.dk, hvis du vil høre mere om arbejdsgruppen og/eller være med i gruppen.    


Byrum, miljø og trafik

Gruppen arbejder med temaerne: Byrum og Arkitektur, Klima og Miljø, Affald og Renhold, Parker og Grønne indsatser, Boliger og Byggeri, Turisme og Erhverv.

Medlemmer af arbejdsgruppen
Erik Brandt (tovholder)
Kim Christensen
Line Bach Holm
Mogens Petersen
Muhammad Aslam
Gunnar Degnbol
Jacob Billesbølle
Jens Villadsen
Jesper Langebæk
Bjarke Kværnø
Jonathan Ries
Troels Glismann
Sofie Hafström Nielsen 
Tobias Birk Gregory
Claus Aarestrup
Else Kronman 
Erik Jørgensen
Jette Nielsen
Jørgen Bruun
Anders Jensen
Tina Jensen

Møder i efterår 2022
Torsdag d. 11. august kl. 17-19
Tirsdag d. 13. september kl. 17-19
Tirsdag d. 11. oktober kl. 17-19
Torsdag d. 10. november kl. 17-19
Torsdag d. 1. december kl. 17-19 

Kontakt Andreas på e-mail: bc50@kk.dk, hvis du vil høre mere om arbejdsgruppen og/eller være med i gruppen.    


Social, sundhed og integration

Gruppen arbejder med temaerne: Integration, Beskæftigelse, Sundhed og ulighed i sundhed, Ældre, Socialt udsatte voksne, Socialt udsatte børn og forældre. (navn opdateres og tovholder findes på mødet i august).

Medlemmer af arbejdsgruppen
Line Bach Holm
Mirka Mozer
Bjarke Kværnø
Lene Enggaard Nielsen 
Trine Otto Hansen
Joanne Bywater
Jette Nielsen
Claus Aarestrup

Møder i efterår 2022
Tirsdag d. 16. august kl. 17-19
Onsdag d. 14. september kl. 17-19
Mandag d. 10. oktober kl. 17-19
Onsdag d. 9. november kl. 17-19
Mandag d. 5. december kl. 17-19 

Kontakt Jan på e-mail: z18r@kk.dk, hvis du vil høre mere om arbejdsgruppen og/eller være med i gruppen.