Det er også jeres Nørrebro

Det er også jeres Nørrebro – inddragelse af unge ml. 13-18 år

Der bor 3.256 unge mellem 13-18 år på Nørrebro. Som Lokaludvalg er vi nysgerrige på denne aldersgruppe. De er ikke længere børn. Men de er heller ikke voksne endnu. Nogle af dem går i udskolingen i grundskolen, andre er startet på en ungdomsuddannelse eller noget helt tredje. Mange af dem bor stadig hjemme. Vi er nysgerrige på om de trives og om der er nok aktiviteter og fællesskaber for dem i bydelen. Det er den mindste aldersgruppe vi har i bydelen, hvis man ser på de 0-25-årige.

Aktiviteter og tilbud til unge mellem 13-17 år i bydelen
Når man er 13-18 år, kan man på Nørrebro:

  • Gå i fritidsklub (13-årige) i Murergårdens Klub, Kvisten/Capella, Klub N, Guldberg, Askovfonden KBH+, Nørre Fælled Fritidscenter og Sankt Johannes Gårdens Klub
  • Gå i UngeVærk (13-17-årige) i Kvisten, Klub N, Guldberg, UCYN og Askovfondens KBH+ og alle Københavns andre UngeVærker. Der er også en politisk hensigtserklæring fra flere partier om ungdomsklubpladser i Murergården, som vi bakker fuldt op om.
  • Komme i Ressourcecenter Ydre Nørrebro (13-18 år)
  • Gå på Ungdomsskolen (13-17-årige)
  • Komme hos Turning Tables
  • Tage del i (idræts)foreningslivet (bl.a. Nørrebro United, Global Kidz, Nørrebro Taekwondo, Siam, Scene N m.fl.)

Hvad siger de unge
For at finde ud af mere om de unges trivsel og ungeliv i bydelen, har vi arbejdet intensivt på at inddrage unge mellem 13-18 år. I dialogen med de unge spurgte vi blandt andet ind til, hvor det er »fedt at hænge ud« på Nørrebro, og her blev mange af vores pladser, parker og idrætshaller nævnt: Nørrebroparken, Mimersparken, fodboldbanerne (Mimersparken/Nørrebroparken), Assistens Kirkegård, Dronning Louises Bro, Nørrebrohallen, Korsgadehallen, Den Røde- og Den Sorte Plads, skateparken under broen ved Bispebjerg St., Mimers Plads, Blågårds Plads og Søerne. Men også caféer, butikker, handelsgader og spisesteder som Alis Bageri, Flamingo, Cortado (café på Runddelen), Jægersborggade, Rantzausgade, Yassins Grønthandler (Nørrebrogade), Solidaritetshuset og Folkets Hus. Nogle unge fortalte, at de elsker skøre butikker eller at gå rundt i Indre By eller Fields. Andre fortalte, at de godt kan lide at hænge ud steder, hvor man gerne må fylde og larme lidt f.eks. Den Røde Plads eller Fælledparken. Flere nævnte også »hjemme« og »hos venner«.

Vi spurgte også ind til fritidsaktiviteter. Mange af de unge vi har snakket med, er travle med skole, lektier, fritidsjob og aktiviteter. Af fritidsaktiviteter nævnte de alt fra fodbold, kampsport, dans, volleyball og svømning til klaver, bas, ballet og kodning. Flere bruger også fritiden på træning og fitness eller computerspil, FIFA og PlayStation. Der var overraskende få af de unge, vi snakkede med, der kendte til/svarede, at de bruger UngeVærkerne.

Da vi spurgte ind til, hvad de »savner på Nørrebro« og »hvad skal der til for at Nørrebro bliver Københavns fedeste bydel for unge«, svarede de: Billigere mad/shawarma, bedre biblioteker, flere fodboldbaner, beach volley-baner, gratis mad i skolerne, flere skraldespande, flere fester og aktiviteter, flere parker og mere natur, at priserne for at bo på Nørrebro var lavere, flere fritidsjob, et sted hvor unge kan mødes, en udendørs træningsplads, flere tøjbutikker, caféer med kant f.eks. sjov indretning og steder man kan komme lørdag aften uden at drikke alkohol/alkoholfrie events. Nogle pegede på, at Skjolds Plads er kedeligt, men har et potentiale.

Sundhed, trivsel og fritidsliv blandt 9. klasse-elever
I Børnesundhedsprofilen 2021, der handler om sundhed, trivsel og fritidsliv blandt børn i hhv. 3.-, 6.- og 9. klasse på skoler i området Nørrebro-Bispebjerg, er der data at hente ift. trivslen i bydelen.

Heldigvis svarede kun 5 % af eleverne i 9. klasse på Nørrebro-skolerne, at »de ikke har det så godt/slet ikke har det godt i skolen for tiden«. Men 7 % svarede, at »de ikke har nogle venner eller veninder at tale med, hvis noget går dem på eller gør dem kede af det«. Kun 12 % af 9. klasseseleverne svarede, at de en eller flere gange om ugen går i ungdomsklub. Men det er opgjort før overgangen til UngeVærkerne.

For os er visionen, at alle unge på Nørrebro har et ungdomsliv, som de er glade for og mulighed for at indgå i et positivt fællesskab i fritiden og at Nørrebro bliver den bedste bydel for unge i København. Derudover at unge mellem 13-18 år også får en stemme i den lokalpolitiske debat i bydelen.

Foto: Karim Ghafuri

Det videre arbejde
Vi er generelt fortrøstningsfulde, når vi kigger på, hvad de unge samt hvad de ildsjæle-aktører vi har på fritidsområdet siger og det fokus der pt. er politisk på målgruppen. Men vi vil forsætte med at have et blik for målgruppen i vores arbejde de næste år.

Vi vil bakke op om lokale aktiviteter for målgruppen, især i samarbejdet på tværs af bydelens ungeaktører og vi vil støtte op om arrangementer som f.eks. open air biograf, koncerter og alkoholfrie arrangementer.

Vi vil også forsætte vores arbejde med at facilitere netværksmøder på tværs af foreningsliv, sociale indsatser og fritidsaktører. Vi driver pt. et netværk for børne- og ungeaktører på Ydre Nørrebro, hvor omkring 40 aktører er tilknyttet.

Vi vil fremadrettet arbejde på at inddrage et unge-perspektiv i byudviklingen bl.a. i forhold til udviklingen af Nørrebros byrum, pladser og fritidstilbud.

Vi vil arbejde på at blive en tæt samarbejdspartner med de kommende ungeråd, der skal oprettes i de lokale UngeVærker og også elevrådene på skolerne, så vi kan understøtte unges stemme i den lokalpolitiske debat.

Foto øverst: Julie Vinding Thomsen