Det lokale miljøarbejde

Det lokale miljøarbejde

I 2011 blev det besluttet at lokaludvalgene i København skal varetage opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ude i bydelene.

Den opgave håndteres forskelligt i de 12 bydele i København. I nogle bydele har lokaludvalget en miljømedarbejder ansat på det lokale sekretariat. Her på Nørrebro, og i flere andre bydele, har man driftsaftaler med det lokale miljøpunkt.

Miljøpunkt Nørrebro
På Nørrebro har vi altså en samarbejds- og driftsaftale med Miljøpunkt Nørrebro. Dvs. Miljøpunkt Nørrebro varetager på vegne af Nørrebro Lokaludvalg den kommunalt finansierede lokale miljøopgave.

Miljøpunkt Nørrebro arbejder bl.a. med affaldssortering, partikelforurening, klimatilpasning, grønne byrum og det store Åbn Ladegårdsåen-projekt.

Du kan læse meget mere om Miljøpunkt Nørrebro her.

Hvert år laves der en årsplan for Miljøpunkt Nørrebros arbejde i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg. I den nyeste årsplan for 2023 er indsatsområderne:

  • Åbn Ladegårdsåen
  • Klimahandling!
  • Sunde grønne byrum & renere luft
  • Klimatilpasning: Skybrud, stigende grundvand & hedebølger

Se årsplanen her

Du finder Miljøpunkt Nørrebro i Korsgade 16.