Søg penge

Søg penge

Mere om vores puljer

Nørrebro Lokaludvalg har årligt 3,2 mio. kr. til rådighed til lokale aktiviteter og projekter, tildelt af Borgerrepræsentationen.

Vi støtter aktiviteter/projekter på Nørrebro

 • der er dialogskabende og netværksdannende.
 • som øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse.
 • som samler borgere på tværs af social, geografisk og etnisk baggrund.
 • der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer.
 • projekterne skal være båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.
 • aktiviteterne skal være rettet mod Nørrebros borgere eller foregå på Nørrebro, eller komme Nørrebro til gavn.

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til sekretariatet pr. mail eller post. Du skal vide, at der er meget rift om vores puljemidler her i bydelen. I 2017 modtog vi ansøgninger for over 5,9 mio. kr., og vi råder som sagt kun over 3,2 mio. kr. om året.

Får du/I støtte, er det altid i form af en underskudsgaranti. Dvs. at du/I først får midlerne udbetalt, når projektet er afsluttet, og der er aflagt et regnskab uden overskud.

Vi har to puljer

Byens Puls
Du kan søge om op til kr. 10.000. Byens Puls kan søges hver måned undtagen juli.
I særlige tilfælde ydes der støtte på op til kr. 20.000 – her er det et krav, at to eller flere foreninger går sammen og søger om støtte.

Nørrebro Puljen
Her er der ingen øvre grænse for hvor meget, der kan søges. Dog bliver der typisk højst givet mellem 30.000-50.000 kr. Der er kun to ansøgningsrunder årligt til Nørrebro Puljen og der bliver uddelt op til 750.000 kr. i hver runde.

I behandlingen af ansøgninger (til begge puljer) lægger vi vægt på

 • at der er en stor grad af frivilligt engagement i projektet.
 • at udgifter til løn og honorarer udgør en mindre del af budgettet.
 • at der er medfinansiering ved afholdelse af større arrangementer eller etablerede projekter.
 • der lægges afgørende vægt på, at der er adgang for handicappede til arrangementer og projekter.
 • at der er geografisk spredning i bydelen.
 • at der er en aldersmæssig spredning i målgrupperne.
 • at projekter eller arrangementer er nyskabende og om ansøger tidligere har modtaget støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.

Vi støtter ikke

 • Partipolitiske eller religiøse arrangementer.
 • Projekter med et kommercielt formål.
 • Projekter og arrangementer, der allerede er afholdt på ansøgningens behandlingstidspunkt.
 • Arrangementer, som ikke er åbne for alle i målgruppen
 • Varige driftsudgifter, f.eks. lønudgifter i kommunale institutioner og institutioner der kan sidestilles hermed.
 • Større anlægsprojekter eller rent byggeri.
 • Offentlige institutioners drift, eller udgifter, der kan sidestilles hermed som f.eks. lejrskoler, udflugter med mere
 • Som udgangspunkt kommunale institutioners arrangementer eller projekter, som vurderes at høre under institutionens kerneydelser, og som sådan burde finansieres af institutionens budget.