Tryghed på Nørrebro

Tryghed på Nørrebro

Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse fra 2022 viser, at tallene for anmeldt kriminalitet er faldende. På Indre Nørrebro ligner tallene for anmeldelserne resten af København. Dvs. 32,4 anmeldelser 1000 indbyggere på Indre Nørrebro mod 34,5 i hele København, mens tallene på Ydre Nørrebro er markant lavere. Dvs. 22,4 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Det er bemærkelsesværdigt at der er så stor forskel på Indre og Ydre Nørrebro.

11 % af nørrebroerne svarer overordnet i Tryghedsundersøgelsen, at de er utrygge i deres nabolag og 18 % på Indre Nørrebro og 21 % på Ydre Nørrebro svarer at de er utrygge i aften- og nattetimerne. På Ydre Nørrebro er utrygheden i aften- og nattetimerne steget fra 17 % til 21 %, mens den er faldet fra 20 % til 18 % på Indre Nørrebro. Dog er tallene lavere end da man i 2009 startede med tryghedsundersøgelserne i København. Her var tallet 37 %.

Det er bandekonflikt/skyderier, der fylder mest som utryghedsskabende faktor på Nørrebro. Derudover er flest på Indre Nørrebro utrygge ved at færdes i grønne områder/parker/legepladser, på pladser/torve og på gaden. På Ydre Nørrebro er flest utrygge ved at færdes i grønne områder/parker/legepladser, på stationer/stoppesteder og på stier.

I vores borgerpanelundersøgelse har en del nørrebroere kommenteret på netop utrygheden, og af faktorer, der gør folk utrygge, nævnes her bl.a. grupper af unge, som man ikke kender, der står eller samles på gaden, graffiti i form af tags, rodet parkering og manglende overblik i specielt smalle gader.

Det videre arbejde
Vi kan som Lokaludvalg naturligvis ikke gøre noget ved utrygheden fra bandekonflikten. Det er Politiets opgave. Men vi kan styrke det lokale netværk ved at mødes med de forskellige aktører, der er på gaden f.eks. gadeplanmedarbejderne, natteravnene, Kirke Care, Din Betjent m.fl. til en generel drøftelse af, hvad der rører sig i kvarteret samt hvordan vi sammen kan forebygge utrygheden.

Vi vil også gerne understøtte, at der kommer liv i byrummet ved at åbne fællesrum op ud mod gaden eller understøtte små butikker, gallerier mm. i de små gader, da det skaber tryghed.

Derudover vil vi gerne arbejde videre politisk for et samlet tryghedsforum for hele Nørrebro, hvor der kan udveksles informationer og erfaringer.

Der bliver nævnt at biler, der kører for stærkt, også giver en form for utryghed, og at tæt parkering i de små og smalle gader gør, at det kan være svært at få overblik i gaderne, specielt i aftentimerne. Så det skal vi arbejde for at forhindre og formindske.

Vi vil også gerne undersøge, hvad der kan gøres for, at alle unge har positive fællesskaber at være en del af, enten ved at brobygge dem til UngeVærkerne, Ungdomsskolen eller foreningslivet eller ved at starte en dialog om, hvad der mangler af tilbud i bydelen.

Endelig vil vi i de kommende år, som et forsøg i et mindre område, arbejde med f.eks. en »Hej«- eller »hilse på«- eller »tag din nabos skrald med ned«-kampagne eller lignende, som skal understøtte og udbrede kendskabet mellem naboer. Vi har tidligere haft en »Hej Nørrebro «-kampagne i bl.a. busserne.

Vi vil også forsat bakke op om legalisering af hash, som vil medføre, at vi dels får stoppet fødekæden af unge sælgere, der vil tjene lette penge og dels sætte en prop i det åbenlyse salg af hash på gaden eller via andre kanaler.

Foto øverst: Lars Vibild