VORES ARBEJDE

VORES ARBEJDE

I Nørrebro Lokaludvalg arbejder vi for, at Nørrebros borgere altid bliver informeret og får mulighed for at komme til orde, når der sættes nye bygge- og udviklingsprojekter i værk i bydelen. Samtidig arbejder vi for at Københavns Kommunes politikere og forvaltninger er bedst muligt klædt på med lokal viden, når der træffes beslutninger om Nørrebros udvikling.

Hver fjerde år udarbejder vi en bydelsplan for Nørrebro sammen med Nørrebros borgere og lokale aktører. Den indeholder en række visioner og ønsker for Nørrebro, som vi løbende arbejder på at få realiseret.

Her kan du se eksempler på, hvad vi arbejder for:

 • En grøn (og blå) bydel, bl.a. åbning af Ladegårdsåen og bevarelse af bydelens grønne m2
 • En helhedsorienteret byudvikling af kvarteret ved Vingelodden og Rovsingsgade
 • At sikre at der er en varieret boligmasse på Nørrebro, med boligpriser der er til at betale og at der er plads til alle typer af mennesker på Nørrebro
 • At styrke fællesskabet og den sociale sammenhængskraft på Nørrebro, f.eks. via gode bydelstraditioner i gadebilledet
 • Mindre gennemkørende trafik
 • At bevare et varieret butiksliv på Nørrebro og sikre et socialt mangfoldigt, kreativt og bæredygtigt erhvervsliv
 • Flere og bedre mulighederne for beskæftigelse i bydelen, herunder fritidsjobs og lokale praktikpladser
 • Bevarelse af og oplysning om bydelens kulturarv og Nørrebros værdifulde kulturmiljøer
 • Et socialt bæredygtigt Nørrebro
 • Flere (idræts)foreningsaktive børn på Nørrebro og gode og brede fritidstilbud for alle børn på Nørrebro
 • Inddragelse af unge ml.13-18 år i Nørrebros udvikling
 • Skoleliv og sammenhængskraft på Nørrebro