VORES ARBEJDE

VORES ARBEJDE

I Nørrebro Lokaludvalg arbejder vi for, at Nørrebros borgere altid bliver informeret og får mulighed for at komme til orde, når der sættes nye bygge- og udviklingsprojekter i værk i bydelen. Samtidig arbejder vi for at Københavns Kommunes politikere og forvaltninger er bedst muligt klædt på med lokal viden, når der træffes beslutninger om Nørrebros udvikling.

Hver fjerde år udarbejder vi en bydelsplan for Nørrebro sammen med Nørrebros borgere og lokale aktører. Den indeholder en række visioner og ønsker for Nørrebro, som vi løbende arbejder på at få realiseret.

Her kan du se eksempler på, hvad vi arbejder for:

 • En grøn bydel, herunder en åbning af Ladegårdsåen og bevarelse af De Gamles By som grøn oase
 • Flere (idræts)foreningsaktive børn på Nørrebro og opførelsen af et Kampsportens Hus på Nørrebro
 • Gode og brede fritidstilbud for alle børn på Nørrebro
 • Mindre gennemkørende trafik
 • Gennemtænkte byrum, herunder en helhedsløsning for Nørrebro Stationsområde
 • At styrke fællesskabet og den sociale sammenhængskraft på Nørrebro, f.eks. via gode bydelstraditioner i gadebilledet
 • At bevare et varieret butiksliv på Nørrebro og sikre et socialt mangfoldigt, kreativt og bæredygtigt erhvervsliv
 • Flere og bedre mulighederne for beskæftigelse i bydelen, herunder fritidsjobs og lokale praktikpladser
 • At sikre, at der er plads til alle typer af mennesker på Nørrebro
 • At støtte op om tiltag på Nørrebro, der giver længe levealder, færre kroniske syge, mindre ulighed på sundhedsområdet og som bekæmper ensomhed
 • At sikre at der er en varieret boligmasse på Nørrerbo, med boligpriser der er til at betale

Planer for byrum og trafik på Nørrebro

Lokaludvalget har udviklet to handlingsplaner – Byrumsplan og Trafikplan – i 2012 med henblik på at gøre Nørrebro til et grønt og bæredygtigt byrum. Formålet med de to planer var at samle Lokaludvalgets forskellinge visioner for byrum og trafik, og tegne nogle store visionære linjer for bydelen, der kunne videreformidles til politikerne på Rådhuset.

Byrumsplan
I Byrumsplanen har vi lagt fokus på visionen om at skabe et bæredygtigt byrum, der indbyder til sunde aktiviteter og samvær. Byrummet skal desuden understøtte og håndtere klimaforandringer i området. Planen er opdelt i fem temaer, der illustreres med specifikke cases fra Nørrebro:

 • Strøggade
 • Klimatilpasning
 • Kreativ brug af byrummet
 • Gågade
 • Metrostationer som byrum

Trafikplan
I Trafikplanen kommer vi med et bud på et grønt Nørrebro. Københavns Kommune har en vision om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad, Nørrebro Lokaludvalg bakker denne målsætning op og satser på grønt transport i form af cykel og kollektiv trafik.