Bydelsplan for Nørrebro

Bydelsplan for Nørrebro

En bydelsplan er både et visionspapir for lokaludvalgene og en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel – og et lokalt inspirationskatalog og indblik til Borgerrepræsentationen, i hvilke lokale udfordringer og potentialer, der optager borgerne i de forskellige bydele.

Man kan kalde bydelsplanerne for lokale hensigtserklæringer fra bydelens borgere til Borgerrepræsentationen, om hvad borgerne ønsker for deres egen bydel i fremtiden. Formålet med bydelsplanerne er altså at styrke sammenhængen mellem den bydækkende og den lokale politik for København. Du kan finde de overordnede tanker om udviklingen af hele Københavns Kommune her i Kommuneplan 2019.

Der laves en bydelsplan for hver bydel i København hver 4. år. I opstartsperioden var der kortere end 4 år i mellem. På Nørrebro lavede vi en bydelsplan i 2011 og 2013 – og nu er vi klar med Bydelsplan 2017. Læs Bydelsplanen for Nørrebro 2017-2020

Bydelsplanlægningen har to primære og overordnede formål:

  • At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
  • At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling set i relation til den gældende kommuneplan

Portræt af Nørrebro

I forbindelse med bydelsplanarbejdet i 2011 udarbejdede Nørrebro Lokaludvalg en identitetsundersøgelse – “Portræt Nørrebro”. Det var et spændende arbejde, som gav Lokaludvalget et endnu bedre indblik i Nørrebros mange kvarterer set med nørrebroernes egne øjne. Identitetsundersøgelsen er udarbejdet med udgangspunkt i bydelens 8 kvarterer, og er blevet til på baggrund af et tæt samarbejde med vores netværk, samt beboere og brugere af områderne. Det er rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg, der har stået for udarbejdelsen.

“Portræt Nørrebro – hvordan nørrebroerne oplever deres bydel”. Udgivet af Nørrebro Lokaludvalg i Maj 2011. Udarbejdet af Hausenberg.