Bydelsplan 2023-26

Bydelsplan 2023-26

Her er Bydelsplanen for Nørrebro 2023-26! Bydelsplanen er vores arbejdsplan for perioden 2023-26 og det er et levende dokument, der løbende kan udvikles i takt med at nye aktuelle temaer eller projekter opstår eller eksisterende realiseres.

Planen beskriver vores visioner for Nørrebro gennem en række temaer og konkrete tiltag, som vi kommer til at arbejde med. Under hver afsnit beskriver vi hvilke udfordringer og potentialer vi ser. Vi giver også et bud på, hvordan vi som Lokaludvalg vil arbejde med temaet de næste år. Afsnittene kan læses hver for sig efter interesse.

I kan se den samlede bydelsplan her eller læse med under de enkelte temaer:

Inddragelse og dialog med nørrebroerne forud for bydelsplanen
Bydelsplanen er lavet på baggrund af en tæt dialog med nørrebroerne – en dialog vi løbende har haft gennem en lang årrække. Rigtig mange nørrebroere byder løbende ind og er ugentligt med til at kvalificere vores arbejde. Det har også gjort sig gældende i arbejdet med vores bydelsplan. Her har flere tusinde nørrebroere i vores digitale borgerpanel budt ind med de emner, som de mener, vi skal koncentrere os om de næste år.

Læs mere om, hvordan vi har inddraget nørrebroerne i arbejdet med bydelsplanen her.

Hvad er en bydelsplan
Bydelsplanen er vores arbejdsplan for den 4-årige valgperiode, hvor vi er valgt, og den indeholder de forskellige behov og ønsker for bydelen, som nørrebroerne har. Bydelsplanen er både et visionspapir for bydelens udvikling, et arbejdsprogram, en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel – og et lokalt inspirationskatalog og indblik for Borgerrepræsentationen, hvor politikerne kan se, hvilke lokale udfordringer og potentialer, der optager nørrebroerne.

På Nørrebro har vi lavet en bydelsplan i 2011, 2013 og 2017 og igen her i 2023.

Bydelsplanen har fire primære og overordnede formål:

  • At fungere som lokaludvalgets arbejdsplan for bydelen.
  • At belyse de forskellige behov og ønsker for indsatser i bydelen.
  • At beskrive lokaludvalgets visioner for bydelen og hvilke indsatsområder lokaludvalgets vil arbejde med i den 4-årige valgperiode.
  • At fungere som dialogredskab om bydelens udvikling med nørrebroerne, forvaltningerne i Københavns Kommune og Borgerrepræsentationen.

Nørrebroernes holdninger til Nørrebro
Det er vigtigt for os, at vores arbejde tager højde for, hvad nørrebro’erne mener – både dem, der bor i bydelen, men også dem, der driver et erhverv på Nørrebro eller arbejder i bydelen til dagligt. Inden vi gik i gang med dialogen ude på gaden og via alle vores nørrebro-netværk, ville vi have et grundlag at stå på. Derfor startede vi med at lave en undersøgelse, hvor vi spurgte til input ift. forskellige emner.

Vi spurgte bl.a. om:
Hvad er de vigtigste temaer for en bydelsplan for Nørrebro fire år frem?
Hvilke udfordringer har vi i bydelen?
Hvordan skal der prioriteres, når det kommer til udviklingen af Nørrebro?

Vi endte med at få input fra 2.586 nørrebroere. Se hvad de mener her.

Til Bilfri Søndag på Nørrebrogade i september 2022 brugte vi også søndagen på, at indsamle input til det bedste ved bydelen og Nørrebros største udfordring. Vi bad også nørrebroerne om at udpege deres yndlingssted i bydelen og idéer til udvikling af specifikke byrum, gader mm.