Medlemmer & suppleanter

Medlemmer & suppleanter

Der sidder 25 medlemmer i Nørrebro Lokaludvalg – valgt for fire år af gangen. Det siddende lokaludvalg (2022-2026) blev valgt i marts 2022. De 10 medlemmer er politisk valgt af de partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 15 medlemmer er lokalt valgt fra foreningslivet på Nørrebro ved et digitalt valg, der afholdes lokalt i bydelen hver fjerde år.

På Nørrebro har lokaludvalget besluttet at konstituere én forperson og én næstforperson for Nørrebro Lokaludvalg. Her er de valgte:

Forperson
Mogens “Mugge” Petersen

Næstforperson
Kim Christensen

Medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg (2022-2026)

Politisk udpegede medlemmer
Kim Christensen // Socialdemokratiet
Gunnar Degnbol // Socialistisk Folkeparti
Rasmus Grønborg // Radikale Venstre
Erik Brandt // Enhedslisten
Bjarke Kværnø // Venstre
Lene Enggaard Nielsen // Det Konservative Folkeparti
Vakant // Dansk Folkeparti
Joanne Bywater // Liberal Alliance
Jonathan Ries // Alternativet 

Børn, unge, idræt, kultur og fritid
Mogens Petersen // Fonden Kantara (RCYN)
Ibrahim Ziyani // Take Initiative
Cristina Buck Bramsen // Rådmandsgade Skoles bestyrelse
Jesper Langebæk // Nørrebro United
Agnes Hauberg // Global Kidz – World Dance Academy
Jacob Billesbølle // Jægersborggade Handelsforening

Ældre, sundhed, social og integration
Trine Otto Hansen // A/B Nørrebrogade 189/Stefansgade 1
Mirka Mozer // Diversity Works

Bolig, miljø og erhverv
Jens Villadsen // Miljøpunkt Nørrebro
Line Bach Holm // AKB Lundtoftegade
Troels Glismann // A/B Lersøgaard
Muhammad Aslam // Boligforeningen Mjølnerparken
Tobias Birk Gregory // FSB Blågården 01-85
Sofie Hafström Nielsen // Den Grønne Firkant
Anna-Carina Josefsen // A/B Lundtoftegade 111-113

De politisk udpegede medlemmer har hver en 1. og en 2. suppleant.
De foreningsvalgte medlemmer har alle suppleanter opdelt på tre samlede suppleantlister efter tre interessegruppe.

Se alle suppleanterne her.