MEDLEMMER & SUPPLEANTER

MEDLEMMER & SUPPLEANTER

Der sidder 25 medlemmer i Nørrebro Lokaludvalg – valgt for fire år af gangen. Det siddende lokaludvalg (2022-2026) blev valgt i marts 2022. De 10 medlemmer er politisk valgt af de partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 15 medlemmer er lokalt valgt fra foreningslivet på Nørrebro ved et digitalt valg, der afholdes lokalt i bydelen hver fjerde år.

Forpersonsskab

På Nørrebro har lokaludvalget besluttet at konstituere én forperson og to næstforpersoner for Nørrebro Lokaludvalg.

Her er de valgte:
Forperson // Mogens Petersen (i midten)
1. næstforperson // Cristina Buck Bramsen (th.)
2. næstforperson // Line Bach Holm (tv.)

Medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg (2022-2026)

Politisk udpegede medlemmer
Kim Christensen // Socialdemokratiet
Gunnar Degnbol // Socialistisk Folkeparti
Fanny Knoll // Radikale Venstre
Stefan Larsen // Enhedslisten
Bjarke Kværnø // Venstre
Lene Enggaard Nielsen // Det Konservative Folkeparti
Laura Emilie Fabricius-Lauritzen // Liberal Alliance
Jonathan Ries // Alternativet 
Vakant // Nye Borgerlige 
Jannich Kofoed // Dansk Folkeparti

Børn, unge, idræt, kultur og fritid
Mogens Petersen // Fonden Kantara (RCYN)
Ibrahim Ziyani // Take Initiative (orlov)
Cristina Buck Bramsen // Rådmandsgade Skoles bestyrelse
Jesper Langebæk // Nørrebro United
Agnes Hauberg // Global Kidz – World Dance Academy
Jacob Billesbølle // Jægersborggade Handelsforening
Kasper Bech (1. suppleant)

Ældre, sundhed, social og integration
Trine Otto Hansen // A/B Nørrebrogade 189/Stefansgade 1
Sara Bech Jakobsen // Diversity Works

Bolig, miljø og erhverv
Jens Villadsen // Miljøpunkt Nørrebro
Line Bach Holm // AKB Lundtoftegade
Troels Glismann // A/B Lersøgaard
Muhammad Aslam // Boligforeningen Mjølnerparken
Tobias Birk Gregory // FSB Blågården 01-85
Sofie Hafström Nielsen // Den Grønne Firkant
Birke Jessing // A/B Lundtoftegade 111-113

De politisk udpegede medlemmer har hver en 1. og en 2. suppleant.
Suppleanterne for de foreningsvalgte medlemmer er opdelt på tre samlede suppleantlister efter hver af de tre interessegrupper.

Se alle suppleanterne her.