Medlemmer & suppleanter

Medlemmer & suppleanter

Der sidder 23 medlemmer i Nørrebro Lokaludvalg – valgt for fire år af gangen. Det siddende lokaludvalg (2018-2022) blev valgt i februar 2018. De ni er politisk valgt af de partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 14 medlemmer er lokalt valgt fra foreningslivet på Nørrebro på et valgmøde, der afholdes lokalt i bydelen hver fjerde år.
Hvert medlem har desuden to suppleanter. Se listen over suppleanterne her.

På Nørrebro har lokaludvalget besluttet at konstituere én formand og to næstformænd for Nørrebro Lokaludvalg. Her er formandsskabet:

Formand
Mogens “Mugge” Petersen

1. Næstformand
Alexander van Deurs

2. Næstformand
Kim Christensen

Medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg (2018-2022)

Politisk udpegede medlemmer
Kim Christensen // Socialdemokratiet
Majbritt Svensson // Socialistisk Folkeparti
Rasmus Grønborg // Radikale Venstre
Erik Brandt // Enhedslisten
Bjarke Kværnø // Venstre
Nanna Konge // Det Konservative Folkeparti
Vakant // Dansk Folkeparti
Vakant // Liberal Alliance
Jonathan Ries // Alternativet 

Børn, unge og idræt
Flemming Jensen // Nørrebro United
Brita Fabricius // Fonden Kantara
Nikolai Friis-Farsøe // Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN)

Sundhed, ældre og det sociale
Charlotte Mejlshede // Simeon Sankt Johannes Sogns Menighedspleje
Mie Brandstrup // AB Bjerringhus

Byrum, bolig, gård- og gadelaug
Jens Villadsen // Miljøpunkt Nørrebro
Troels Glismann // AB Lersøgaard
Gitte Kristensen // A/B Gilbjerggård
Katharina Richter // Klovnens floorballclub (orlov)
Muhammad Aslam // Mjølnerparken, BoVita (suppleant)
Rasmus Riley // KU Jagtvejskarréerne AKB (orlov)
Claus Aarestrup // Afdelingsbestyrelsen Stefansgaard (suppleant)

Kultur, erhverv og beskæftigelse
Annette Bellaoui //  Tavse stemmer – Missing voices
Jette Ruth Nielsen // Coop – Kvickly Nørrebro
Mogens Petersen // Mind your head
Alexander van Deurs // Ejerforeningen Nørrebrogade 148/ Uffesgade 8-10