Medlemmer & suppleanter

Medlemmer & suppleanter

Der sidder 23 medlemmer i Nørrebro Lokaludvalg – valgt for fire år af gangen. Det siddende lokaludvalg (2018-2022) blev valgt i februar 2018. De ni er politisk valgt af de partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 14 medlemmer er lokalt valgt fra foreningslivet på Nørrebro på et valgmøde, der afholdes lokalt i bydelen hver fjerde år.
Hvert medlem har desuden to suppleanter. Se listen over suppleanterne her.

På Nørrebro har lokaludvalget besluttet at konstituere én formand og to næstformænd for Nørrebro Lokaludvalg. Her er formandsskabet:

Formand
Mogens “Mugge” Petersen

1. Næstformand
Ea Ohlsen Landerholm

2. Næstformand
Kim Christensen

Medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg (2018-2022)

Politisk udpegede medlemmer
Kim Christensen // Socialdemokratiet
Majbritt Svensson // Socialistisk Folkeparti
Morten Pejter Nielsen // Radikale Venstre
Erik Brandt // Enhedslisten
Bjarke Kværnø // Venstre
Ida Jensen // Det Konservative Folkeparti
Jacob Leth Halldorsson // Dansk Folkeparti
Kristoffer Brinch Lagdefoged // Liberal Alliance
Jonathan Ries // Alternativet 

Børn, unge og idræt
Flemming Jensen // Nørrebro United
Brita Fabricius // Fonden Kantara
Nikolai Friis-Farsøe // Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN)

Sundhed, ældre og det sociale
Ea Ohlsen Landerholm // Frivilligcenter SR-Bistand
Mie Brandstrup // AB Bjerringhus

Byrum, bolig, gård- og gadelaug
Jens Villadsen // Miljøpunkt Nørrebro
Sidsel Høgh Engqvist // Marthahjemmets forældrebestyrelse
Katharina Richter // Klovnens floorballclub
Karen Straarup Møller // Gårdlauget Hothers Plads
Rasmus Riley // KU Jagtvejskarréerne AKB

Kultur, erhverv og beskæftigelse
Annette Bellaoui //  Tavse stemmer – Missing voices
Alexander Nicolas Truelsen // Mellemfolkelig Samvirke
Mogens Petersen // Mind your head
Alexander van Deurs // Ejerforeningen Nørrebrogade 148/ Uffesgade 8-10