Om lokaludvalget

Om lokaludvalget

Nørrebro Lokaludvalg er din lokale samarbejdspartner, når Nørrebro skal udvikles. Vi laver hver 4. år en bydelsplan for Nørrebro, baseret på fakta og særkenderne ved Nørrebro og med en række visioner for bydelens udvikling udarbejdet med stor inddragelse af nørrebroerne. Vi bringer lokale interesser og behov videre til politikerne i Borgerrepræsentationen, og arbejder for at skabe sammenhæng mellem kommunens overordnede og lokale indsatser, og er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Vi samarbejder aktivt med nørrebroerne og kommunens forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for Nørrebro.

Vi tager del i alle processer, der vedrører udviklingen af Nørrebro. Vi rådgiver Kommunen i forbindelse med den lokale byplanlægning. Vi sørger for at idéer og ønsker fra Nørrebros borgere bliver hørt – det gælder alt fra kulturlivet til skoledistrikter, trafiksanering og anlægsprojekter i bydelen.

Du kan samarbejde med os:

  • omkring et konkret projekt eller en indsats til gavn for bydelen
  • søge økonomisk støtte til dine projekter
  • komme i kontakt med Københavns Kommunes forvaltninger og politikere gennem os

Vi har et stort netværk i bydelen og et omfattende kendskab til bydelens projekter. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål omkring Nørrebros udvikling, konkrete igangværende tiltag eller hvis du søger input og samarbejdspartnere til eget dit projekt.

Fakta
I Lokaludvalget sidder der 23 medlemmer, hvoraf de 9 er udpeget fra hvert af de politiske partier der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 14 medlemmer repræsenterer forskellige frivillige foreninger på Nørrebro. Idræts-, skole-, kultur-, ældre- og boligområdet er eksempelvis repræsenteret i Lokaludvalget.

Nørrebro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen og de forskellige politiske udvalg på Rådhuset, inden der træffes endelig beslutning i sager af betydning for Nørrebro. Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i Kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Nørrebro Lokaludvalg laver også bydelsplanlægning i form af en bydelsplan i samarbejde med Center for Byudvikling i Københavns Kommune.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i bydelen. Til det formål har vi en pulje på lidt mere end 3 mio. kr. årligt. Lokale foreninger, organisationer og borgere kan søge Lokaludvalget om tilskud til deres aktiviteter og projekter fra disse puljemidler. Læs mere her.

Historie
Borgerrepræsentationen besluttede den 13. oktober 2005 løbende at etablere lokaludvalg i alle bydele i København i løbet af valgperioden 2006-2009. I foråret 2008 etablerede Københavns Kommune et lokaludvalg på Nørrebro.

Nørrebro Lokaludvalg er ikke identisk med Nørrebro Lokalråd og Bydelsrådet, der eksisterede i perioden før lokaludvalgene, men Lokaludvalget viderefører mange af de funktioner som Lokalrådet før varetog.

Se vores animerede film: