Tak for en rigtig god konference!

Tak for en rigtig god konference!

Onsdag den 29. september samlede vi Nørrebros børne/unge-aktører på tværs af feltet til en stor konference i Osramhuset. Dagens tema var børn og unges trivsel og fællesskaber på tværs.  

Mellem 50-60 aktører deltog med mange forskellige baggrunde. Bl.a. fra skolerne, fritidshjem og klubber, klyngeledere, foreningslivet, gadeplansmedarbejdere, kriminalpræventive medarbejdere fra Københavns Politi, de boligsociale helhedsplaner, Ungdomsskolen, medarbejdere fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, kontaktpersoner og sagsbehandlere, områdefornyelsen på Skjolds Plads og kulturhusene m.fl.

Vi er rigtig glade for og stolte af, at vi kan samle så mange aktører på tværs til en fælles konference, og sammen arbejde med de udfordringer og potentialer på Nørrebro, vi alle ser. Vi arbejder løbende for at understøtte samarbejde på tværs af alle de mange aktører på børne/unge-området.

Programmet for dagen
Vi startede konferencen med en fælles tankestrøm over det vigtigste vi har lært om børn og unges trivsel under coronakrisen. Se hvad der blev svaret her.

Dagens startede med et oplæg af Maria Bruselius-Jensen, lektor på Center for Ungdomsforskning. Hun fortalte om deres igangværende studie om ungefællesskaber på tværs af institutioner og fritidsliv: ’Kan ungefællesskaber gøre ondt’ – om unge 14-19-åriges oplevelser af at tage del i og være på kanten af ungdomsfællesskaber.

Efterfølgende fik vi præsenteret tre cases om fra Nørrebro fra Mudi Jarkass (FRAK), Aske Kvist  (Brobold) og Bodil Møller-Hansen (Murergården), som vi arbejdede med i grupper.

Tak til Andreas Hjort Frederiksen for at moderere endnu en vellykket konference for os.

Se programmet for konferencen her