Konference om trivsel og fællesskaber for børn og unge

Konference om trivsel og fællesskaber for børn og unge

Vi inviterer alle Nørrebros børne/unge-aktører til konference under navnet Børn og unges trivels – Fællesskaber på tværs.

Tid & sted:
Onsdag den 29. september kl. 11.30-15.30
Osramhuset store sal, Valhalsgade 4
Tilmelding til bm0x@kk.dk senest 13. september

Kan ungefællesskaber gøre ondt?
Maria Bruselius-Jensen, lektor på Center for Ungdomsforskning kommer og fortæller om de første konklusioner fra deres igangværende studie “Kan ungefællesskaber gøre ondt” om unge 14-19-åriges oplevelser af at tage del i og være på kanten af ungdomsfællesskaber. Oplægget vil have fokus på ungefællesskaber på tværs af institutioner og fritidsliv. Hvad unge fortæller om trivsel og mistrivsel? Og hvad kan vi gøre for hjælpe dem? Oplægget vil også udfordre den generelle opfattelse vi har af fællesskaber som noget betinget godt, og dykke ned i nuancer af fællesskaber som noget det både gør ondt og gør godt i ungdomslivet. Sammen skal vi efterfølgende diskutere og konkretisere, hvordan det mere nuancerede billede kan understøtte det professionelle arbejde.

Foruden oplæg er formatet, at vi på dagen arbejder med rigtige udfordringer og potentialer i bydelen – forankret i det tværfaglige samarbejde. 

Baggrunden for konferencen
I februar 2019 holdt vi en konference om det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge på Nørrebro, hvor rigtig mange deltog. Nye aktører er kommet til siden da. Nu synes vi tiden er inde til at samles igen på tværs af Nørrebro!

Vi ved, at der er børn og unge på Nørrebro, som har brug for støtte for at kunne udvikle sig og få en uddannelse. Vi ved også fra det lokale samarbejde på Nørrebro, at det ofte kan være komplekst at sikre børn og unges trivsel. Selvom der foregår et stort engageret arbejde på et fagligt grundlag i bydelen, kan ingen forvaltninger, institutioner, boligsociale helhedsplaner eller foreninger løfte opgaven alene. Derfor ønsker vi at sætte kikkerten for det øje, der kan se ressourcer og muligheder i at styrke det lokale samarbejde – også på tværs af forvaltninger.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse