Høring om tung trafik

Høring om tung trafik

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at der udarbejdes et forslag til en samlet strategi for den tunge trafik. Baggrunden er, at trafikulykker med lastbiler ofte er mere alvorlige end andre trafikulykker. For eksempel var lastbiler involveret i cirka 23% af de registrede dødsulykker i 2002-2006, men udgjorde kun cirka 3,4% af den samlede biltrafik. Samtidig er lastbilerne en markant trafikantgruppe, der med støj, vibrationer og deres blotte tilstedeværelse skaber utryghed og begrænsninger for bylivet.

Center fra Trafik har sendt et forslag i høring om en strategi for tung trafik. Du kan læse rapporten her. Hovedgrebet i strategien er at samle så megen tung trafik som muligt på strækninger, der er bedst egnet til at afvikle trafik. Du kan læse Lokaludvalgets høringssvar her.

0 replies on “Høring om tung trafik”