Velbesøgt fællesmøde om Bydelsplan

Masser af engagement på Café Den Røde Hund

Den 27. januar 2011 afholdte Nørrebro Lokaludvalg et stort Fællesmøde i forbindelse med udarbejdelsen af vores Bydelsplan. Over 100 engagerede borgere mødte op og gjorde det til en festlig aften.

På programmet var 6 temaer: idræt, sammenhængskraft og tolerance, bæredygtigt byliv, byhaver, identitet og åbenlys kultur. Her fik nytilkomne mulighed for at komme med deres feedback til projekterne i Bydelsplanen og diskutere hvilke visioner, der skal præge udviklingen af Nørrebro.

Vi mødte stor opbakning fra vores professionelle indsparkere, som sad med ved temabordene og samlede op på aftenens diskussioner til tonerne af digteren Claus Høxbroes bypoesi. Det var dejligt at høre, at Københavns nye stadsarkitekt Tina Saaby bakkede op om byhaver, aktiviteter i gaderummene, begrønning og mangfoldige byrum. Også skolelederen Lise Egholm fra Rådmandsgades skole, samt Nicolai Carlberg fra Hausenberg kom med deres opbakkende input til,  hvordan vi griber udviklingen an på Nørrebro. Vi skal respektere vores forskellighed og være stolte af vores originale og farverige bydel.

Du kan under bydelsplan punktet se en liste over de projekter, som Nørrebro Lokaludvalg nu arbejder videre på at udvikle i byrummet i løbet af foråret 2011. HER

Velbesøgt fællesmøde om Bydelsplan

Velbesøgt fællesmøde om Bydelsplan

0 replies on “Velbesøgt fællesmøde om Bydelsplan”