Store renoveringer af Blågård Skole og Nørre Fælled Skole

Store renoveringer af Blågård Skole og Nørre Fælled Skole

Blågård Skole og Nørre Fælled Skole får den helt store helhedsrenovering – og Guldberg Skole udvides med tre nye basislokaler og tilhørende grupperum.

Tirsdag eftermiddag indgik samtlige partier på Rådhuset en aftale om Overførselsag 2016-17 – (de ubrugte midler fra sidste års budget 2016). I år var der 695,8 mio. kr. i spil i forhandlingerne.

Blågård Skole og Nørre Fælled Skole
Aftalen afslutter 10 års indsats for at få sat alle byens skoler i stand. Nu er der givet penge til at renovere 60 ud af 61 nedslidte folke- og specialskoler i København. Blågård Skole og Nørre Fælled Skole er 2 ud af 8 skoler, der får den helt store renovering med midler fra Overførselssagen. Også Fensmarkskolen, der idag er specialskole, skal renoveres (i mindre omfang).

Læs hele aftaleteksten for Overførselssagen 2016/2017
Link til tekst på Københavns Kommunes hjemmeside

Guldberg Skole
Der blev også afsat 11,5 mio. kr. til at udvide Guldberg Skole med tre nye basislokaler og tilhørende grupperum. Vi er glade for, at man forsøger at komme den store overbelægning på Guldberg Skole i møde. Skolen har de sidste 2 år kørt med 5 spor – selvom skolen i dag kun nomeret til 4 spor. Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at Guldberg Skole skal forsætte med at have overbelægning ved at have 5 spor på 4 spors plads. Skolen har været nødt til at nedlægge bibliotek mm. for at kunne rumme de mange flere børn.

I aftaleteksten står der “at de tre basislokaler forventes at kunne tages i brug til skolestart 2018, forudsat at der ikke skal udarbejdes ny lokalplan”. Vi er nysgerrige på, hvor man kan finde plads til lokaler i Guldbergsgade-kvarteret og vil meget gerne indgå i arbejdet for en god løsning med klangbund lokalt!

Nyt køkken på plejecentret Møllehuset
På ældreområdet blev der afsat 22,5 mio. kr. til at etablere et produktionskøkken på plejecentret Møllehuset i De Gamles By.

Af andre relevante bevillinger, kan vi nævne:

Flere midler til Støjvagten
Der blev afsat 1 mio. kr. i 2017 til udvidelse af Støjvagtens åbningstider og opsøgende tilsyn. I dag fører Støjvagten tilsyn hver fredag og lørdag aften og nat samt om torsdagen i sommerperioden. Københavnerne kan kontakte Støjvagten, såfremt de oplever støjgener fra byens natteliv.

Tryghedsløft i udsatte byområder
Det blev besluttet at foretage yderligere tryghedsløft i form af f. eks. beskæring og bedre belysning i de bydele i København, hvor flest borgere er utrygge. Der er i alt afsat 500.000 kr. til dette.

FritidsGuiderne KBH
Der blev afsat 500.000 kr. til at sikre ordningen FritidsGuiderne, hvor frivillige introducerer udsatte børn til det københavnske kultur- og fritidsliv i 2017.

Ingen penge til Kampsportens Hus
Vi er ærgerlige over, at der heller ikke denne gang blev afsat midler til realiseringen af Kampsportens Hus. Heldigvis har politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at udskrive en arkitektkonkurrence. Vi håber, at det betyder, at politikerne vil bære ønsket med ind til de egentlig budgetforhandlinger i efteråret 2017. Vi havde også indsendt 11 andre ønsker til Overførselssagen, der desværre heller ikke denne gang fik midler. Bl.a. penge til at realisere trafikdæmpende tiltag i Mimersgade-kvarteret, et toilet i Humlehaven ved Hillerødgade/Lundtoftegade, træer på Rantzausgade m.fl. – se dem alle her.