Valg til Nørrebro Lokaludvalg 2018

Stil op til lokaludvalget på Nørrebro i 2018

Hvis du vil have indflydelse på udviklingen på Nørrebro, er fyldt 18 år og repræsenterer en forening med lokale aktiviteter, kan du stille op til en plads i Nørrebro Lokaludvalg.

Der er valg den 21. februar 2018 og deadline for at tilmelde sig den 7. februar 2018.
Ønsker du bare at være med til at bestemme hvem, der sidder i Lokaludvalget, så skal du også tilmelde dig senest den 7. februar for at få stemmeret.

Vigtige dokumenter

Hvad får man ud af at sidde i Lokaludvalget? 
Ved at sidde i Lokaludvalget kan du få erfaring med lokaldemokrati, politik og byudvikling på et lokalt plan. Du skal overveje at stille op til Lokaludvalget, hvis du:

 • har lyst til at prøve at påvirke politikerne på Rådhuset med dine og dit baglands holdninger, mærkesager og lokale perspektiver.
 • kan lide at dykke ned i komplekse politiske sager og projekter med mulighed for, at få indflydelse.
 • har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
 • har forslag til Nørrebros udvikling, f.eks. til konkrete projekter, som kan gøre en forskel i bydelen – og lyst til at føre dem ud i livet.
 • vil være med til årligt at dele ca. 3,2 mio. kr. ud til aktiviteter på Nørrebro igennem lokaludvalget puljer.

Igennem lokaludvalgsarbejdet kan du få erfaring som arrangør af events og borgerrettede begivenheder på Nørrebro og være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen. Du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

Læs meget mere om lokaludvalget  

Hvad kræver det af mig?
Som medlem af Nørrebro Lokaludvalg kræver det:

 • at du som minimum kan afsætte tid til ét månedligt møde af ca. 3-4 timers varighed, samt løbende arbejde i mindre arbejdsgrupper efter interesseområde.
 • tid og rum til at sætte dig bredt ind i udviklingen af hele Nørrebro.

Man bliver valgt for 4 år af gangen til lokaludvalget. Man har dog to suppleanter og kan til en hver tid afstå fra arbejdet, og give pladsen videre til 1. suppleanten. Der arbejdes pt. på et suppleringsvalg efter 2 år.

Den kommende valgperiode løber fra slutningen af februar 2018 til starten af 2022.

Hvor mange pladser er der i lokaludvalget?
Der skal vælges 14 nye medlemmer til lokaludvalget den 21. februar 2018, samt to suppleanter for hvert af medlemmerne. Ud over de 14 medlemmer, udpeger hvert af de partier, der er valgt ind i Borgerrepræsentation et medlem. Dvs. 9 partimedlemmer. Der er i alt 23 medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg.

Formelle krav til at stille op til lokaludvalget
For at stille op, er de formelle krav:

 • at du repræsenterer en forening, der har aktiviteter på Nørrebro
 • at du er fyldt 18 år.
 • du behøver ikke at bo i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter.

Hvis du er interesseret i at stille op, er du meget velkommen til at kontakte lokaludvalgets sekretariat på tlf. 3537 1440 til en snak om det hele.

Vigtige datoer

 • 7. februar 2018 – deadline for at tilmelde sig valget (både for at stille op og for at kunne stemme)
 • 21. februar 2018 – valgmøde i Multisalen i Nørrebrohallen

For at stille op, skal du udfylde denne tilmelding og kopi af din forenings vedtægter og referat fra sidste møde i foreningen og sende det til lokaludvalgets sekretariat på: noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke kan være tilstede den 21. februar kan du udfylde en fuldmagt.

Hvordan stemmer man til valget?
Valget den 21. februar er et såkaldt ”repræsentantskabsvalg”. Idéen bag denne valgform er, at det er foreningslivet på Nørrebro, der vælger, hvem der skal repræsentere dem i lokaludvalget.

Det betyder at du skal tilmelde dig valget som repræsentant for en forening, for at kunne stemme til valget. Dvs. du skal også udfylde tilmeldingen og indsende samme dokumentation for din forening. Hvis du ikke tilmelder dig, kan du kun få lov til at observere valget og kan ikke stemme.

Din særlige interesse
Lokaludvalgene er sammensat af forskellige interesseområder, så man sikrer, at alt fra boligpolitik til ældreområdet og kulturlivet er repræsenteret i lokaludvalgets arbejde.

Når du tilmelder dig valget, skal du vælge, hvilket af de følgende områder du vil stille op i:

 • Børn, unge og idræt (3 medlemmer)
 • Kultur, erhverv og beskæftigelse (4 medlemmer)
 • Byrum, bolig, gård- og gadelaug (5 medlemmer)
 • Sundhed, ældre og det sociale (2 medlemmer)

Sådan foregår valget
Fordelingen af områder og antal medlemmer inden for hvert interesseområde er det siddende lokaludvalgs bud på en god fordeling. Det første punkt på dagsordenen til valget den 21. februar er, at godkende den inddeling. Når valgmødet så har besluttet en fordeling mellem interesseområder og antal medlemmer, er der valg indenfor hvert område.

Valgets foregår sådan, at man sidder i den gruppe, man har valg. Hvis gruppen kan blive enige om, hvem der skal repræsentere området i lokaludvalget, er der ”fredsvalg”.

Men hvis der er flere, der vil stille op til pladserne i lokaludvalget, er der ”kampvalg”. Her får hver kandidat 2 minutter til at præsentere sig selv, sin forening og sin motivation til at blive valgt ind i lokaludvalget foran hele salen, hvorefter alle til valgmødet stemmer (dem, der er tilmeldt valgmødet).
Valget sker skriftligt.

Læs retningslinjerne for valget her
Læs Københavns Kommunes FAQ om valget til lokaludvalg

Lokaludvalgets sekretariat
Det er ikke meningen, at de frivillige medlemmer af lokaludvalgene skal sidde med en masse administrativt arbejde. Hvert lokaludvalg har derfor et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administration, såsom at skrive referater, administrere puljemidler, skrive høringssvar og mødeindkaldelser, arrangere borgerdialog, lave projektarbejde og vedligeholde lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.

Se hvem der arbejder i sekretariatet her på Nørrebro