Ændringer i skoledistrikterne på Nørrebro

Ændringer i skoledistrikterne på Nørrebro

Der er lige nu et forslag i høring med ændringer i skoledistrikterne på Nørrebro fra skoleåret 2021/2022. Se alt høringsmaterialet på Bliv Hørt og giv din mening til kende inden 1. juni 2020!

Baggrunden for ændringerne i skoledistrikterne er at Nørre Fælled Skole, der har skoledistrikt i Haraldsgadekvarteret og området deromkring, de seneste to år har optaget én 0. klasse mere end skolen har kapacitet til. Det er derfor nødvendigt at reducere Nørre Fælled Skoles distrikt.

Det bliver forslået at, Nørre Fælled Skole afgiver noget af sit distrikt (to roder) til hhv. Rådmandsgade Skole og Guldberg Skole. Og at Rådmandsgade derefter afgiver noget af sit distrikt (en rode) til Guldberg Skole (der har plads til flere elever), da Rådmandsgade Skole har store årgange af skolestartere på vej og ikke har plads til mange flere elever.

Kort forklaret er det det almene boligbyggeri i Titansgade mm. der overgår fra Nørre Fælled Skole til Rådmandsgade Skole, hvilket betyder at børnene skal krydse Tagensvej.

Derudover er det stykket mellem Rådmandsgade og Jagtvej på den ydre side af Tagensvej, der går fra Nørre Fælled Skole til Guldberg Skole, hvilket betyder at børnene skal krydse Tagensvej/Jagtvej-krydset.

Sidst er det hjørnet ved Guldbergsgade ude ved Tagensvej/Jagtvej, der overgår fra Rådmandsgade Skole til Guldberg Skole, hvilket betyder at børnene ikke længere skal krydse Jagtvej.

Se forslaget uddybet her
Her er kort med ændringerne illustreret:

Socioøkonomi omkring skolerne
Ændringen vil forbedre socioøkonomien i Nørre Fælled Skoles distrikt, der har den laveste socioøkonomi af de tre skoler. Guldberg Skoles distrikt, der har den højeste socioøkonomi af de tre skoler vil med forslaget blive lavere. Rådmandsgades Skoles distrikt får reduceret en smule i distriktets socioøkonomi.

Alternativ løsning
Problematikken kan også løses ved at noget af Nørre Fælleds distrikt overgår til Lundehusskolen i Ryparken. Det vil betyde at børnene får længere vej til skole, samt at socioøkonomien omkring Lundehusskolen, der i forvejen er lav, falder yderligere.

Giv din mening til kende!
Vi opfordrer alle til at sende jeres input og mening til politikerne via Bliv Hørt senest 1. juni 2020.