Tre gadedebatter til Bilfri Søndag

Tre gadedebatter til Bilfri Søndag

I forbindelse med Bilfri Søndag stillede vi et debat-telt op på Nørrebrogade langs den gule kirkegårdsmur ved Sjællandsgade. Vi havde nemlig inviteret en række politikere fra Rådhuset ud til tre gadedebatter á 45 min. om Nørrebro.

Eftermiddagens program

14.30-15.15: Debat om folkeskolen på Nørrebro
I panelet: Klaus Mygind (SF), Henrik Svendsen (DF), Jonas Bjørn Jensen(S), Niko Grünfeld (Å)

15.45-16.30: Debat om fritidsliv og fællesskab på Nørrebro
I panelet: Jesper Christensen (S), Sisse Marie Welling (SF), Karina Vestergård Madsen (Ø), Anahita Malakians (V)

17.00-17.45: Nørrebro i forandring: Er der for meget fest i gaden?
I panelet: Ninna Hedeager Olsen (Ø), Karina Bergmann (LA), Jens Kindberg(K), Tommy Petersen (R)

DEBAT 1: Folkeskolen på Nørrebro  (kl. 14.30-15.15)
Dagens første debat satte fokus på folkeskolen på Nørrebro – og spørgsmålet: Vil vi den lokale folkeskole? Og hvilken rolle spiller folkeskolen i lokalområdet?

Kun omkring 50 % af Nørrebros børn og unge i skolealderen går i folkeskole på Nørrebro. Resten går enten på privatskole i bydelen eller på skoler udenfor Nørrebro. Det betyder, at mange børn og unge fra samme kvarter vokser op uden at kende hinanden. Den nye fritidsreform betyder desuden at privatskolebørn og folkeskolebørn går i hver deres fritidshjem. Hvad betyder det for Nørrebro? Ender vi med en opdelt bydel?

Flere og flere forældre er dog begyndt at vælge folkeskolen til på Nørrebro – i hvert fald i de små klasser. Men når eleverne når til 7. klasse er der et stort frafald. I dagens første debat diskuterede vi hvad der skal til for at holde på eleverne i folkeskolen?

DEBAT 2: Fritidsliv og fællesskab på Nørrebro (kl. 15:45-16:30)
Vi mener, at det er altafgørende med et stærkt fritidsliv på Nørrebro for alle bydelens børn og unge. På det område har vi nogle lokale udfordringer på Nørrebro, som vi skal til livs.
Nørrebro er ét af de steder i Danmark, der har færrest idrætsforeninger i forhold til antallet af indbyggere. Og hvordan kan det være? En del af svaret er, at vi råder over meget få fritidsfaciliteter til bydelens 80.000 mennesker.

Manglende faciliteter er problem for alle i bydelen, men det er især et problem for bydelens socialt udsatte børn og unge, der ikke har ressourcer til ”bare” at tage til Østerbro eller en anden bydel.
Derfor spurgte vi i dagens anden debat: Hvordan får vi skabt mere plads til fritidslivet på Nørrebro? Og hvordan sikrer vi at alle børn og unge på Nørrebro har lige muligheder for at deltage i et aktivt og positivt fritidsliv?

DEBAT 3: Nørrebro i forandring: Er der for meget fest i gaden? (kl. 17.00-17.45)
I dagens sidste debat, debatterede vi spørgsmålet: Er der kommet for meget fest i gaden?

Der har de sidste mange år været fokus på, at få københavnerne til at bruge byrummet mere. Samtidig er der sket en befolkningsvækst i København, og også på Nørrebro. På Nørrebro er 50 % af borgere i dag under 29 år. Bydelens parker og pladser bliver livligt brugt til festivaler og musikarrangementer. Det er med til at skabe liv i byen, men er det blevet for meget?
Skal der sættes stop for flere nattebevillinger? Kan man arbejde med stillezoner på Nørrebro? Eller skal man flytte fra Nørrebro, hvis man ikke kan klare mosten?

Vi afsluttede dagen med en snak om Nørrebros byrum og retten til byrummet.

Moderator: Mogens Petersen, formand for Nørrebro Lokaludvalg

Gaarden & Gaden stod for musik, fadøl og burgers! Tue Track og Ash Pederick vendte plader fra ved 16.30-tiden.

Bilfri Søndag på facebook

Se programmet og læs mere om hele Bilfri Søndag her:

https://noerrebrolokaludvalg.kk.dk/vi-inviterer-til-bilfri-soendag-paa-noerrebrogade/