Rigtig god jul og godt nytår!

Rigtig god jul og godt nytår!

2021 har været et spændende år med mange projekter og politiske sager her på Nørrebro.

I efteråret holdt vi Bilfri Søndag på Nørrebrogade efter et helt års pause. Det var som altid en fantastisk dag, hvor vi fik sat fokus på alle Nørrebros mange seje aktører og hvad Nørrebrogade også kan bruges til. Tak til alle jer der deltog.

Vi samlede også bydelens børne- og ungeaktører til en konference i Osramhuset med fokus på børn- og unges trivsel, og fællesskaber på tværs, og arrangerede to online seminarer om parallelsamfundslovgivningen med de almene boligforeninger m.fl..

Og så har vi lagt kræfter i fire kommunalvalgsdebatter i bydelen. To fyraftensdebatter om hhv. klima og kultur i foyeren på Nørrebro Teater, en debat for unge afholdt i Lundtoftegade og en stor debat i teatersalen på Nørrebro Teater med alle spidskandidaterne. Det var dejligt at se så mange debatlystne nørrebroere.    

Foråret brugte vi bl.a. på at etablere to skraldegrejbanker i bydelen, hvor man kan låne udstyr til skraldeindsamling: i Nørrebrohallen og på den bemandede legeplads i Hans Tavsens Park.

Vi sluttede året af med at indvie den nye plads ved Nørrebro st., der nu hedder Mimers Plads, med taler, juletræ, julenisse og børnekor.

Vi har gennem hele året været i dialog med jer og Rådhuset om en masse politiske sager. Blandt andet om lokalplanen for De Gamles By, det fremtidige byggeri på Nuuks Plads, oprensningen af ByOasen, Kapellet på Assistens Kirkegård, et offentligt toilet på Dr. Louises Bro, bevarelse af de bevaringsværdige huse, Nordvestpassagen, den nye Hans Tavsens Park, Graverboligen ved Runddelen, sikker skolevej ved Rådmandsgade Skole og meget meget mere!

I alle sagerne har vi fået rigtig gode input fra jer! 

Tak for det gode samarbejde, vi glæder os til at fortsætte det i det nye år! Det er en kæmpe fornøjelse at arbejde i en bydel med så engagerede beboere!

2022 står først og fremmest på valg af nyt lokaludvalg på Nørrebro. Læs mere om det her. Og husk at alle, der repræsenterer en forening, kan tilmelde sig til at stemme til valget eller stille op som kandidat.

Sekretariatet holder ferie fra den 22. december og er tilbage på kontoret den 3. januar.

Vi ses i det nye år 😉