Klart flertal for en grøn Basargrund!

Næsten 5.000 deltog i vores digitale inddragelse. Lokalområdet har talt - vi skal have en grøn plads på Basargrunden!

Klart flertal for en grøn Basargrund!

I slutningen af august prøvede vi noget nyt! Vi afprøvede en ny form for direkte digital høring, sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, i forbindelse med udviklingen af den kommende plads på Basargrunden mellem Nørrebro St. og Føtex

Her fik lokalområdet mulighed for at pege på, hvilket af to forslag til Basargrunden, tegnet af den lokale tegnestue Effekt, der skal arbejdes videre med. Det ene forslag indeholdt en pladsdannelse med mulighed for arrangementer f.eks. koncerter og markeder. Det andet forslag var et grønt bytorv med flest mulige træer, buske, græs og blomster.
Se hele materialet her: Fra transitrum til bytorv

Resultatet af den digitale høring
Vi er meget glade og stolte over at næsten 5.000 deltog i afstemningen, der både var ude på facebook og via vores digitale borgerpanel.

På facebook stemte 11 % på forslag 1 og 89 % på forslag 2.
Via det digitale spørgeskema stemte 32 % på forslag 1 og 66 % på forslag 2. 2 % svarede ”ved ikke”.

Der var altså et klart flertal for den grønne plads!

Desuden prioriterede 70%, at der kommer så meget bynatur som muligt (træer, buske, græs, blomster) på den kommende plads højest, fremfor siddepladser, klatreelementer eller at pladsen indrettes så der kan være koncerter og markeder.

En grøn og rolig plads i et kaotisk område
Der kom 743 kommentarer i forbindelse med inddragelsen, og her var der særligt to ting, der blev nævnt rigtig mange gange:

Rigtig mange skrev, at de vægter det grønne og en rolig plads i et ellers kaotisk område, frem for en pladsdannelse – og rigtig mange henviser til både Mimersparken, Den Røde Plads og Den Sorte Plads ift. mulighed for markeder, loppemarked og koncerter.

Derudover var der en meget stor del af kommentarerne, der handlede om en bekymring for at markedet under buen vil rykke over, samt bekymring for at der vil komme hashhandel på den kommende plads. Flere pegede på at det er vigtigt at pladsen indrettes, så der ikke er gode forhold for stofsalg, dvs. indkig og ikke for høje buske. Flere nævner vigtigheden af god belysning, der kan forhindre lyssky aktiviteter om aftenen.

Andre skrev:

  • Nogle enkelte skrev at de gerne vil have et sted, hvor der kan afholdes kulturelle events og markeder. Enkelte nævner at der godt kan holdes markeder mellem træer.
  • Flere påpegede vigtigheden af skraldespande og fokus på robust design af pladsen.
  • Der var flere der skrev, at de ikke mener pladsen skal indrettes til børn og familier, da der i forvejen er mange børnevenlige pladser i nærheden
  • Flere nævnte den gennemkørende cykelsti samt den 90 graders vinkel på den, som et problem.
  • Flere nævnte trafik, vind og støjniveau som udfordring for at det kan blive en brugt plads.
  • Derudover blev der nævnt en masse forskellige ekstra ønsker; fx springvand, en sø, drivhus, permakultur, niveauforskelle, buede bænke, verdens flag, indgraveringer i fliser mm.

Den videre proces
Vi har nu overleveret alt materialet til Teknik- og Miljøforvaltningen og tegnestuen Effekt. Nu følger vi projektet til dørs gennem den følgegruppe, der er nedsat, og som består af naboer, butiksejere, Medborgerne og Lokaludvalget.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i foråret 2021 og bytorvet står færdigt i september 2021.

Hvor mange stemte
Den digitale høring blev sendt ud til 7.161 personer via vores digitale borgerpanel og 1.100 i Nordvest via Bispebjerg Lokaludvalgs borgerpanel. Derudover lå der et åbent link her på hjemmesiden og det blev delt via QR-kode til et oplysende arrangement på Basargrunden Vi fik 3.696 besvarelser denne vej.

Derudover lavede vi en afstemning på vores facebook-side, hvor der kom 1.077 stemmer. Opslaget nåede ud til 101.251 personer og blev delt 99 gange, bl.a. af Overborgmester Frank Jensen, Sofie Seidenfaden (A), Københavns Kommune, Miljøpunkt Nørrebro, Osramhuset, Mit Nørrebro, Visit Nørrebro, Nørrebro nabo til nabo, Det sker på Nørrebro, foruden en masse borgere. Samlet set er der kommet 4.907 stemmer ind.

Se hele opsamlingen på den digitale inddragelse her

0 replies on “Klart flertal for en grøn Basargrund!”