Anlægsloft stopper store Nørrebro-projekter

Cyklister og gående skal i mindst ét år endnu leve med farlig trafik i Rantzausgade
Trafiksikkerhed og fredeliggørelse af Rantzausgade, Stefansgade og Lundtoftegade samt Trafikplanen Indre Nørrebro udskydes på grund af regeringens anlægsloft.

Opråb til politikerne!!

Regeringens anlægsloft på 17,8 mia kr. – heraf 3 mia. kr. til København betyder, at en række trafiksikkerheds- og fredeliggørelsesprojekter i Rantzausgade, Stefansgade og Lundtoftegade samt Trafikplanen indre Nørrebro udskydes mindst et år.

Vi forsøger med nedenstående henvendelse at råbe politikerne op på rådhuset.

Kære Politikere
Det er med forundring og beklagelse, at vi i Nørrebro Lokaludvalg kan konstatere, at så godt som alle Nørrebros anlægsprojekter i 2019 er skubbet til tidligst 2020. Vi har forståelse for at, I beslutningstagere har skulle barbere kraftigt i projekterne som følge af anlægstoppet, men det virker brutalt, når Nørrebro skal stoppe projekter for 74 mil. (plus Nordvest passagen). En besparelse af den størrelse efterlader bydelen med stort ingen af de besluttede og planlagte forbedringer/genopretninger af det offentlige rum. Vi har svært ved at forstå prioriteringerne, når vi kigger på tværs af byen og ser, hvilke projekter, der ellers har fået lov at fortsætte. Vi hører meget gerne mere om baggrunden.

Når vi så ser på de projekter, der er blevet skubbet på Nørrebro, springer det i øjnene, at det bl.a. er alle vores trafiksikkerhedsprojekter, der er blevet udskudt.  Særligt Rantzausgade, trafikplanen for indre Nørrebro, Stefansgade og Lundtoftegade er, i vores øjne, dybt problematiske at rykke. Disse projekter har der været arbejdet på i årevis og de bygger jo på et stort ønske fra beboere og hensynet til sikkerheden for både gående og cyklister. I Stefansgade er der udarbejdet et forslag fra beboerne i samarbejde med Lokaludvalget 2015 og i Rantzausgade og Trafikplanen for indre Nørrebro har der været borger inddragelse siden 2014 gennem Områdefornyelsen. I Lundtoftegade har der ikke været inddragelse, men vi har i lokaludvalget fået flere bekymrede henvendelser omkring farten og skolebørn, der skal krydse gaden.

Udsættelsen vil udover det rent sikkerhedsmæssige aspekt, risikere at spænde ben for fremtidig borgerinddragelse, som jo ellers er et af kommunes slagnumre for tiden, hvilket vi i Lokaludvalgene naturligvis bakker op om. I vores øjne giver det nemlig god mening at lokale borgere gives plads således, at vi finder de bedste løsninger i et samspil mellem kommunens fagfolk og de mennesker, der er brugere/beboere. Det giver også ifølge vores erfaringer de bedste løsninger, og bidrager desuden med at skabe kendskab og netværk i lokalområdet.

Vores frygt er nu, at de borgere som ulønnet har lagt time efter time i disse projekter, får en fornemmelse af, at det som de arbejder for og med ikke er så vigtigt, hvilket kan føre til negative fortællinger. Sådanne historier ansporer, hverken dem, der har deltaget eller fremtidige borgere til at være aktive, når det gælder udviklingen af vores fælles by.

Vores opfordring er derfor, at der allerede i indeværende år findes råderum til gennemførelse af minimum Rantzausgade, hvis overhovedet muligt. Hverken jer politikere eller os borgere kan leve med, at man på andet år udsætter Rantzausprojektet, som alle har bakket op om i snart 8 år, herunder skiftende borgmestre fra tre forskellige partier, og som risikerer at koste liv i en af landets farligste gader.

Med venlig hilsen
Mogens Petersen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg

 

 

0 replies on “Anlægsloft stopper store Nørrebro-projekter”