Gadehaver på Nørrebro

Gadehaver på Nørrebro

Vi er i gang med at hjælpe forvaltningen med at kortlægge alle gadehaverne i København. Dvs. alle de gadebede, fortovshaver eller arealer under gadetræer, som er tilplantet og bliver passet af frivillige borgere.
Så kommer vi på sigt til at vide, hvor og hvor mange gadehaver, der findes i Københavns Kommune og af særlig interesse for os – hvor mange gadehaver, vi har på Nørrebro, og hvordan vi får gang i endnu flere!

Hvis du selv passer et gadebed eller en fortovshave eller kender til et sted, hvor der er gadebede, der bliver passet af frivillige, vil vi meget gerne høre fra dig.
Skriv til noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk.

Vi skal bruge info om:   

  • Placering (enten adresse eller på kort)
  • Ansvarlig for gadehaven (en frivillig forening/organisation eller kontaktperson)

Guide til gadebede og fortovshaver
Der er lidt forskellige ting, der skal på plads, før man kan gå i gang med at plante blomster mm. i et gadebed. Dels skal man have en aftale med områdets parkforvalter. Dels er der nogle ting, man lige skal vide om gadebede, især hvordan man passer på byens træer. Man må f.eks. ikke plante for tæt på træets stamme eller grave for dybt ift. træets rødder.

Her er forskellige vejledninger og inspirations-dokumenter:
Guide: Blomster under gadetræer
Kunne du tænke dig at lave din egen fortovshave?
Facadebeplantning
Inspiration til grønne facader

Hvis du gerne vil starte en fortovshave eller et gadebed, skal du altså lave en aftale med den lokale parkforvalter og søge tilladelse på pkr@tmf.kk.dk, som videresender ansøgningen til den rette parkforvalter, der også tager stilling til om placeringen er hensigtsmæssig i forhold til vej/trafikforhold og områdets udtryk.   

Sæt i gang! Så vi kan få et endnu grønnere Nørrebro!