Fra Rådhuset til Nørrebro – Budget 18’

Budget 18’

Så er Budget 18’ på plads. Budgetaftalen blev i år en aftale mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

Se hele aftalen for Budget 18’ her.

Penge til Kampsportens Hus
Vi kan ikke få hænderne ned – pengene til Kampsportens Hus er langt om længe hjemme. På budget 18’ er der afsat i alt 53,7 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af Kampsportens Hus. Den anden halvdel finansieres af en endnu ikke offentliggjort fond. Det betyder at Kampsportens Hus efter nyeste tidsplan kan stå færdigt i 2021.

Trafikken på Nørrebro
På trafikområdet fik Nørrebro midler til renovering af følgende gader:

  • Elmegade (6,5 mio. kr.)
  • Stefansgade (10 mio. kr.)
  • Ægirsgade (10 mio. kr.)
  • Nørre Allé (8 mio. kr.)
  • Rovsingsgade (20 mio. kr.)

Desuden blev der afsat 5 mio. kr. til trafiksanering af Guldbergsgade.

Der blev også afsat 10,3 mio. kr. til den trafikplan Områdefornyelse Indre Nørrebro har lavet for Blågårdgadekvarteret. Se planen her.

Og så er vi glade for, at der bliver kigget på krydset for cyklister mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten (2,8 mio. kr.).

Fritidslivet på Nørrebro
Vi er glade for at politikerne har lyttet til vores opråb om behovet for flere fritidsfaciliteter til de 80.000 borgere vi er på Nørrebro. På budgetaftalen er der, udover Kampsportens Hus, afsat midler til en undersøgelse af, hvor der kan etableres en kunstgræsbane på Nørrebro (0,8 mio. kr.).

Der blev også afsat midler til udvidet åbningstid i fritidsklubberne til hele 2018. Børne- og Ungdomsudvalget har afsat tilsvarende midler til udvidet åbningstid her resten af 2017.

18+-centrene på Nørrebro fik 8,3 mio. kr. i 2018-2021. Parterne blev enige om at der frem mod Budget 19’ skal iværksættes en tværgående afdækning af potentialet for at videreudvikle og nytænke konceptet for 18+-centrene.

 Vi fik også 200.000 kr. til drift og åbning af Den Jødiske Begravelsesplads.

Ældre og det sociale område
Som vi også havde forslået politikerne, kom der grundbevillinger til Indvandrekvindecentret og det socialpsykiatriske tilbud; Ungehuset CPH/Idrætshuset, samt 1,9 mio. kr. til erstatningslokaler til ungeherberget RG60 i Rådmandsgade.

Der blev også afsat 1 mio. kr. til den særlige beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken.

På ældreområdet blev der afsat midler til at etablere 3-rums ældreboliger på Hothers Plads (1,2 mio. kr.).

Hans Tavsens Park
Der blev desværre ikke prioriteret midler til det store parkprojekt Nordic Built i forbindelse med skybrudssikringen af Hans Tavsens Park (som Hofor betaler for). Men Teknik- og Miljøborgmesteren Morten Kabell siger på sin facebookprofil, at de fire partier (S, SF, DF og Enhedslisten) har aftalt, at få set på det store projekt for Hans Tavsens Parken på Nørrebro til Overførselssagen i marts. Vi krydser fingre for at der bliver afsat penge til, at få byrummet op at stå igen efter skybrudssikringen af parken. Det er et vigtigt åndehul for nørrebroerne. Læs mere om Nordic Built her.

Vi takker for at politikerne denne gang har lyttet meget  til lokalsamfundet og ser frem til Overførselsagen med et håb og en forventning om, at KFU, BUU og TMU sammen får løftet Hans Tavsens Parken i forbindelse med skybruds sikringen.

Vi fik desværre heller ikke penge til en trafikløsning for Mimersgadekvarteret og Guldbergsgade/Møllegade-krydset, et toilet i Humlehaven, udvikling af Nørrebro Stationsområde, Nordvestpassagen eller træer i Rantzausgade. Det arbejder vi fortsat for. Se vores samlede ønsker til Budget 18’ her.