Vores ønsker til budgetforhandlingerne

Vores ønsker til Budget 2018

Budgetforhandlingerne til Budget 2018 er så småt igang og vi har netop givet vores forslag til lokale tiltag og indsatser til politikerne.

Vi vil pege på følgende 16 lokale tiltag:

 1. En 4-årig børne- og ungeindsats i Blågårdskvarteret. Økonomi: 10.000.000 kr.
 2. Endelig finansiering af Kampsportens Hus. Økonomi: 55.750.000 kr.
 3. Ekstra midler til byrumstiltag i Hans Tavsens Park ifm. skybrudssikring. Økonomi: 20.000.000 kr. + 2.000.000 kr. i årlig drift.
 4. Trafikrenovering af Elmegade. Økonomi: 10.000.000 kr. + 250.000 kr. i årlig drift.
 5. Nordvestpassagen. Økonomi: 60.000.000 kr.
 6. Udvikling af Nørrebro Stationsområde. Økonomi: Ukendt.
 7. Tryghedsbelysning i Nørrebroparken og De Gamles By. Økonomi: Ukendt.
 8. Parkbrugerråd i Nørrebros parker og grønne områder. Økonomi: Ukendt.
 9. Forundersøgelse af mulig udnyttelse af metrohullet i Nørrebroparken til idræts/fritidsaktiviteter. Økonomi: Ukendt.
 10. Vejledning og oplysning om lokal afledning af regnvand (LAR). Økonomi: 500.000 kr.
 11. Bilfri Søndag 2018 i København. Økonomi: 500.000 kr.
 12. Træer i Rantzausgade. Økonomi: 600.000 kr.
 13. Nyt toilet i Humlehaven. Økonomi: 500.000 kr. + 50.000 i årlig drift.
 14. Forundersøgelse af metroforpladserne ved Skjolds Plads St., Nørrebros Runddel St., Nuuks Plads St. og Nørrebro St. Økonomi: 5.000.000 kr.
 15. Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset. Økonomi: 500.000 kr.
 16. Trafikplan for Mimersgadekvarteret. Økonomi: 10.000.000 kr.

Du kan læse en beskrivelse af alle indsatserne her