Det fik Nørrebro i Overførselssagen 2021-22

Rantzausgade 2021
Ekstra midler til Rantzausgade, to ekstra busstoppesteder i Lundtoftegade og en foranalyse af Lersøkilden-projektet! Se hvad Nørrebro fik her!

Det fik Nørrebro i Overførselssagen 2021-22

Så er forhandlingerne om Overførelsessagen 2021-22 faldet på plads! Overførelsessagen er kommunens “lille budgetaftale” dvs. en fordeling af de penge, der ikke blev brugt i 2021. Se hele aftalen om Overførselssagen her.

Ekstrabevilling til Rantzausgade, busstoppesteder og Lersøkilden
På Nørrebro fik vi heldigvis en ekstrabevilling til trafikprojektet i Rantzausgade, hvor der pludselig manglede 5,7 mio.kr. Det er vi meget lettede over! Det er helt afgørende at projektet i Rantzausgade gennemføres. Det har været undervejs meget længe.

Der blev også fundet midler til at arbejde videre med det spændende projekt i Lersøparken som Miljøpunkt Nørrebro og Bispebjerg Lokaludvalg har sat i gang, hvor der skal etableres en sø med grundvand fra Lersøkilden i Lersøparken og rørføringerne skal omlægges, så der kommer mere vand i Ladegårdsåen og mere og renere vand i Søerne.    

Og så blev det endelig besluttet at etablere to ekstra busstoppesteder på Lundtoftegade, som mange især ældre beboere har ønsket, så der bliver kortere afstand til et busstoppested i Lundtoftegade.

Det er tre ønsker vi har arbejdet for! Tak til politikerne på Københavns Rådhus for at have lyttet til de lokale stemmer!

Her er en samlet liste over, hvad Nørrebro fik:

 • Ekstrabevilling til trafiksikringen af Rantzausgade (5,7 mio. kr.)
 • To nye busstoppested i Lundtoftegade (500.000 kr.)
 • Foranalyse af projektet med grundvand i Lersøkilden (800.000 kr.)
 • Modernisering af Fensmarkskolen (27,9 mio. kr.)
 • Ombygning af tandlægelokaler på Blågård Skole til KKFO (6 mio. kr.)
 • Anlæg af en specialdaginstitution i Ragnhildgade (90 mio.kr.)
 • Øget bevilling til Mosaisk Begravelsesplads (100.000 kr.)
 • Tilskud til Grønt Marked, der er på Nørrebro og på Refshaleøen (500.000 kr.)

Derudover blev der med den politiske aftale besluttet at der ifm. næste års budget skal kigges på forlængelse af bevilling til Diversity Works (tidl. Indvandrerkvindecenteret), når bevillingen udløber.

Der blev desværre ikke afsat midler til:

 • den ekstrabevilling, der mangler til genetableringen af ByOasen
 • at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
 • renoveringen af nedslidte legepladser på Nørrebro
 • etableringen af det offentlige toilet ved Dr. Louises Bro i bunker
 • at opgradere belysningen på den eksisterende kunstgræsbane i Nørrebroparken
 • et tryghedspartnerskab på Nørrebro
 • at forbedre overgangen mellem ”den grønne cykelsti” og Hans Tavsens Gade
 • at etablere signallys i Hillerødgade, hvor “den grønne cykelsti” krydser Hillerødgade
 • en forundersøgelse af mere metro/flere stationer på Nørrebro
 • en helle på Tagensvej

De input tager vi med igen til forhandlingerne om Budget 2023 i sensommeren!

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Danske Folkeparti og Alternativet.

0 replies on “Det fik Nørrebro i Overførselssagen 2021-22”