Borgermøde om luftforureningens sundhedseffekter på Nørrebro

Borgermøde om luftforureningens sundhedseffekter på Nørrebro

En omfattende Hollandsk undersøgelse viser, at der er næsten 50 % overdødelighed blandt personer, der bor mindre end 50 meter fra en stærkt trafikeret vej. Ifølge professor Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed gælder dette ca. 100.000 københavnere og resulterer i ca. 500 dødsfald årligt. I alt tabes ca. 5.000 leveår i København. Til sammenligning omkommer ca. 15 personer i trafikulykker.

Ud over dødsfald resulterer forureningen i tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat produktivitet på arbejdsmarkedet grundet sygdom.

På Nørrebro bor eller færdes titusinder af borgere tæt ved de trafikerede gader og en væsentlig del af dødsfaldene og de forskellige sygdomme rammer derfor borgerne på Nørrebro.

Derfor ønsker Nørrebro Lokaludvalg i samarbejde med Det Økologiske Råd, NOAH Trafik og Danmarks Naturfredningsforening at sætte fokus på luftforureningen på Nørrebro med særlig vægt på, hvad borgerne selv kan gøre for at reducere sundhedseffekterne, og hvilke løsninger kommunens embedsmænd og politikere arbejder mod.

Alle er velkomne i VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, tirsdag d. 21. april kl. 18.30-21.30.

Arrangementet er gratis – Tilmelding: noerrebro_luft@hotmail.com (evt. til Tanja: 2936 4337).

Program
18.30 – 18.40:  Velkomst v. Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg
18.40 – 19.10:  Luftforurening – problemer og løsninger v. Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd
19.10 – 19.40:  Bedre sundhed trods luftforureningen v. Lasse Lindholm, kampagneansvarlig, Center for Trafik ved Københavns Kommune
19.40 – 20.10:  Pause
20.10 – 20.30:  Hvordan skal luftforureningen reduceres v. Medlemmer af kommunens Teknik og Miljøudvalg
20.30 – 21.30:  Debat mellem salen og politikerne

Arrangementet gennemføres takket være økonomisk tilskud fra Nørrebro Lokaludvalg