Den nye Hans Tavsens Park

Den nye Hans Tavsens Park

Hans Tavsens Park skal laves om til en naturpark med bakker og dale, så den fremover kan fungere som skybrudssikring og opsamle op til 7.000 m3 vand. 

Projektet med omdannelsen af Hans Tavsens Park startede tilbage i 2016 og Områdefornyelse Indre Nørrebro har løbende afholdt åbne workshops. Københavns Borgerrepræsentation afsatte 55,2 mio. kr. til projektet i 2018.

Nu er det endelige projektforslag tegnet færdigt og i høring hos os.

Inddragelse af nørrebroerne
Vi har sendt projektforslaget ud til vores digitale borgerpanel, for at få input til vores høringssvar. 2.181 borgere svaret på undersøgelsen. Kommentarerne og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen kan ses her.

Vi har også delt projektforslaget på facebook og spurgt hvad vores følgere synes om forslaget. Her kom der 196 kommentarer og 394 likes. Opslaget kan ses her.

Her er vores høringssvar.

Efter høringen er færdig skal projektforslaget endeligt politisk behandles i nov/dec 2021.

Hvorfor skal Hans Tavsens Park laves om?
Baggrunden for at Hans Tavsens Park skal laves om, er at parken, som en del af en skybrudsplan, skal kunne opsamle 7.000 m3 regnvand. Det betyder, at der skal laves omfattende terrænændringer i parken. Vandet, der skal tilbageholdes, kommer primært fra parken selv og Assistens Kirkegård samt tilstødende boliger, og skal tilbageholdes for at undgå skader på nærliggende ejendomme.

Projektet består også af planer for Mellemrummet, dvs. området fra den østlige ende af parken til Kapelvej, inkl. Kirkehaven og Hellig Kors Kirkeplads.

Den nye Hans Tavsens Park
Biodiversitet er en af grundstene i projektet i Hans Tavsens Park. Derfor er parkens udtryk en del mere vildt og utæmmet end i dag, hvor parken er karakteriseret ved græsplæner og stier. Der vil være områder med bakker og dale, med naturgræs, vild natur, men også områder med kortklippet græs som i dag. Det vil stadig være muligt at bruge hele parken, da man både må opholde sig på naturgræsset, såvel som det kortklippede græs og der de fleste steder, vil være tale om bløde skråninger.

Se større version af plantegning

Den nye park er karakteriseret af en betoncirkel i midten med en diameter på 30 m, som under skybrud udgør en del af vandhåndteringen, men som i hverdagen kan bruges til mange forskellige aktiviteter, såsom boldspil, dans og teater. Cirklen er tænkt som en ny aktivitetsarena i parken, og skal ses som et nyt, centralt samlingssted for lokalområdet inkl. Nørrebro Park Skole, Blågård Skole og Det Fri Gymnasium.

Skybrudsbassinerne (dalene) i parken er placeret ud fra et ønske om at bevare flest mulige store træer. Arbejdet med terrænændringerne betyder dog, at der vil der blive fældet omkring 60 træer. Der bliver samtidig plantet 217 nye træer i Hans Tavsens Park og 51 i Mellemrummet.

Asfaltarealerne, som i dag udgør en stor del af parken ovre i enden ved Nørrebro Park Skole, vil blive erstattet af en 5-mands kunstgræsbane, et bakkelandskab og et åbent legeområde.

På den bemandede legeplads i øst opføres bl.a. et nyt legepladshus, der åbnes op mod Blågård Skole, og multibanen på legepladsen sænkes for at indgå i det fremtidige forsinkelsesbassin. Springvandet i midten af parken bevares.

Mellemrummet
Området mellem Blågård Skoles bygninger og hen til Kapelvej, inkl. Kirkehaven og Hellig Kors Kirkeplads vil blive omdannet med bynatur og opholdsområder til de ældre elever og lokalområdet. Området bliver omdannet med bynatur bl.a. i form af flere bede og højt naturgræs. Der etableres også en streetbasket bane. mens det stadig er muligt at passere igennem i lavere fart på cyklen.

Det bliver stadig muligt at passere igennem området i lav fart på cyklen. Området indrettes med et slynget delt trafikområde, der skal sikre, at cyklisternes hastighed sænkes.

Se større version af plantegning

Læs mere om projektet her
Projektforslaget er udarbejdet af SLA og Rambøll.