Tillykke til Nørrebro!

Tillykke til Nørrebro!

Stort tillykke til Nørrebro med det nye flotte bibliotek i Nørrebrohallen på Den Røde Plads! Vi var med til indvielsen i onsdags og vores formand Mogens Petersen holdt én af åbningstalerne.
Læs hele talen her:

Tak for ordet!
Hvor er det rart at stå i et lokale som det her. Et lokale, der er så smukt indvendigt og så flot og fantasirigt set fra Den Røde Plads og Nørrebrogade. Et rum, der inviterer til benyttelse, nærmest som en god bog i et lækkert omslag.
Tak til arkitekterne! Og tak til alle de borgere (ingen nævnt ingen glemt) der sammen med Områdefornyelsen i Mimersgade og Kvarterløft Nørrebro Park var med til at forme det oprindelige ideoplæg til ”Kultur 2200X”, en vision for fremtidens Nørrebrohal. Et af grundelementerne i oplægget var, at få biblioteket flyttet herover. Meningen var så og sige, at samle krop og ånd i et hus, sammen med kultur og mad. Det var områdets vision for fremtidens Nørrebrohal.

Nu snart 10 år senere, står vi så i fremtiden, eller i det vi i dag kalder nutiden, og vi står i et bibliotek, her i Nørrebrohallen, i et fantastisk lokale, som nabo til en socialøkonomisk cafe/restaurant på den ene side og Nørrebro Lokaludvalg på den anden, det er sgu’ da fedt!
Så tak til alle jer, og tak til Rådhuset fordi I lyttede og gjorde det muligt, og naturligvis et stort tillykke til biblioteket og dets brugere her på Nørrebro!

Biblioteket
Biblioteket eller Folkebiblioteket som det jo rigtigt hedder, kom første gang på Finansloven i Danmark i 1882-1883. 3000 kr. blev det dengang til, og for mig er tilblivelsen af Folkebibliotekerne sammen med Almueskolen i 1814, folkehøjskolerne i 1844, andelsbevægelsen i 1866, fagforeningerne i 1871 og Danmarks Idrætsforbund i1896 afgørende for, hvordan vi i dag har indrettet vores samfund. Folkebiblioteket er for mig derfor også i dag at regne for én af vores samfunds grundpiller.

På det mere personlige plan er biblioteket også en grundpille i mit liv. Jeg kom meget på biblioteket som barn og ung, og uden bibliotekets gode råd og gratis adgang til litteraturens verden, ville jeg ikke være den, jeg er i dag. For mig var biblioteket en fest og jeg gik aldrig tomhændet derfra. For mig var det bøgerne, der først åbnede verden.

Bøgerne
For mig kan bøgerne noget særligt – noget som film, podcast eller lydbøger ikke kan. Bøgerne kan give os tid til, at vores tanker kan vandre mellem sætningerne uden at skulle trykke på en knap. Med bogen har vi ubegrænset adgang til at filosofere/reflektere over, hvad vi læser, mens vi læser, og vi kan tilmed gå tilbage i teksten, blot ved at flytte vores blik.
I bogen kan vi finde indsigt, blive oplyst, underholdt og få inspiration til tilgangen til livet, eller til en rejse. Bogen kan du få læst op af en du kender.

Udvikling
Biblioteket har ændret sig siden jeg var barn. I dag har teknologien ændret sig og med den, vores medievaner, og det har biblioteket også. Bøgerne fylder i dag bedrøveligt nok mindre på hylderne, men stadig mest for brugerne, udlånet er gået op, men en stor del af udlånene er digitale eller lydbøger. Besøgstallene er ligeledes også gået op, om end det i dag ofte er for at høre en oplæsning, et foredrag, slå katten af tønden, opleve en gøgler eller se et teaterstykke.

Måske er du her på vores bibliotek for at søge fred til fordybelse i dine studier ved én af de mere end 100 studiepladser, mødes med din gruppe ved et af bordene eller i et af mødelokalerne, læse dagens avis elle blot hvile stængerne og måske lukke øjnene i en af læsestolene med den gode udsigt.

Jeg er rigtig glad for vores nye Folkebibliotek og på vegne af Nørrebro Lokaludvalg siger jeg:

TILLYKKE MED DET NØRREBRO!