Bevar byhusene på Bjelkes Allé og ikke mere byfortætning på Nørrebro!

Vi har spurgt nørrebroerne om, hvad de mener om en bevarende lokalplan på byhusene på Bjelkes Allé, der vil sikre at byhusene ikke kan rives ned, samt hvad de mener om byfortætning generelt her i bydelen.

Det har 2.395 nørrebroere svaret på. Meldingen var klar – byhusene på Bjelkes Allé skal bevares og der skal ikke udbygges mere på Nørrebro!

Byhusene på Bjelkes Allé
København gennemgår i disse år en stor forandring. Blandt andet bliver der bygget nye lejligheder rigtig mange steder i byen. Det betyder, at man nogle steder river mindre, gamle bygninger ned for at bygge større etagebyggeri med plads til flere beboere.

Som Lokaludvalg er vi kede af den udvikling, og vi kæmper for at bevare de få byhuse, der er tilbage på Nørrebro og det særlige byrum, de er med til at skabe. Vi prøvede blandt andet at få bevaret to byhuse i Rådmandsgade, som desværre blev revet ned, og der er også endnu aktuel sag med det karakteristiske gule byhus i Wesselsgade 17, der også er truet.

I løbet af de sidste 10 måneder har vi skabt debat om byhusene på Bjelkes Alle, efter det kom frem at der lå et forslag om at omdanne ét af de små byhuse på Bjelkes Alle til en etageejendom. Det har, i tæt dialog med flere politikere på Rådhuset, ført et forslag om en bevarende lokalplan for byhusene i gaden – som lige nu er i høring. Hvis lokalplanen godkendes, vil det betyde, at man ikke må ændre, nedrive eller ombygge husene uden Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse (dog med undtagelse af nogle specifikt tilladte ombygninger som f.eks. udskiftning af vinduer til bestemte modeller).

Vi valgte at inddrage nørrebroerne direkte gennem vores digitale borgerpanel, for at finde ud af om der lokalt er opbakning til at bevare byhusene på Bjelkes Alle. Det var der:

  • 90 % har svaret at byhusene på Bjelkes Allé har stor værdi for Nørrebro og København
  • 88 % bakker op om at der skal laves en bevarende lokalplan (7% ved ikke)
  • 88 % mener det er vigtigere at bevare byhusene end at bygge flere boliger
  • 86 % mener det er positivt at der generelt arbejdes med bevarende lokalplaner

Byfortætning og udviklingen af Nørrebro
Vi så desuden forslaget om en bevarende lokalplan som en god anledning til at spørge ind til hvad nørrebroerne mener om byudviklingen generelt, om byfortætning, og hvad der skal prioriteres i Nørrebros videre udvikling.

94% svarede, at de er enige eller meget enige i at Nørrebro er næsten fuldt udbygget. Dvs. at det kun er få steder, hvor der kan bygges flere boliger på Nørrebro, og at det i stedet er vigtigere at sikre, at der er nok rekreative, grønne områder og fritidsfaciliteter mm. til de 81.000 beboere, der i dag bor på Nørrebro.

I stedet peger 77 % af dem på at grønne områder skal prioriteres, hvis der er en tom byggegrund i bydelen, og ikke boliger eller erhverv.

67 % er uenige eller meget uenige i præmissen om at boligpriserne vil falde jo mere der bygges på Nørrebro og i byen.

Beregninger viser, at vi i løbet af de næste 10 år bliver 100.000 flere københavnere. Som løsning på boliger til de mange flere københavnere bliver der bl.a. peget på:

  • At der skal bygges mere ud (f.eks. som det nye Nordhavn og det planlagte Lynetteholmen)
  • At udviklingen skal ske i omegnskommunerne og at der ikke er plads til flere boliger i København
  • Eller at der skal bygges flere etager på eksisterende byggeri (f.eks. udnyt tagetager til bolig) eller bygges i højden.

Læs mere
Se alle svarene fra undersøgelsen inkl. baggrundsdata for respondenterne her

Udover undersøgelsen via det digitale borgerpanel, har vi lavet 6 opslag på Facebook om byhusene på Bjelkes Allé i perioden 8. november 2019 til 5. august 2020. Debatten i opslagene er samlet set nået ud til 43.312 personer. Opslagene fik 1.412 reaktioner, 179 kommentarer og 26 delinger.