Borgermøde om De Gamles By

Foto: @Københavns Kommune

Borgermøde om De Gamles By

Sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer vi til digitalt borgermøde om planerne for De Gamles By.

Der er flere byggerier på vej i De Gamles By. Derfor er der lavet et lokalplansforslag, der nu er i høring. Forslaget muliggør byggeri af en 8.800 m2 stor udskolingsskole med dertilhørende idrætshal samt Center for Diabetes med et etageareal på 2.800 m2. Derudover bliver Nordpolen og Sydpolen fastlagt som parkformål i forlaget, 140 træer bliver udpeget som bevaringsværdige mm. 

Se hele lokalplansforslaget her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/de-gamles-lokalplanforslag
Alle kan sende høringssvar ind (høringsfrist 5. maj 2021)

PROGRAM (foreløbigt)

1) Velkommen v/ moderator
2) Indlæg fra Mogens Mugge Petersen, formand for Nørrebro Lokaludvalg
3) Præsentation af lokalplansforslaget ved Teknik- og Miljøforvaltningen
4) Præsentation af skolebyggeriet ved rådgiver
5) Præsentation af Center for Diabetes-byggeriet ved rådgiver
6) Opsamling og afrunding v/moderator

Programmet opdateres løbende.
Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen deltager også.

Der vil være mulighed for spørgsmål og kommentarer løbende i chatten. Moderator samler op til stiller spørgsmålene/videreformidler kommentarer.

Borgermødet bliver afholdt på Microsoft Teams. Link til borgermødet bliver annonceret her og på Bliv Hørt senest tre dage før mødet.

Vi glæder os til at se jer!