Borgermøde om trafikken i Stefansgade

Borgermøde om trafikken i Stefansgade

Nørrebro Lokaludvalg har igennem årene modtaget rigtig mange borgerhenvendelser om, at der er meget biltrafik i Stefansgade og at der bliver kørt meget hurtigt i gaden.

Derfor fik vi også i 2013 lavet et forslag til, hvordan gaden kunne fredeliggøres, sammen med vejlaugene i Stefansgade og Søllerødgade og Spektrum Arkitekter. Vi har siden forsøgt at få at få gennemført projektforslaget, men det er ikke lykkedes.

Det er efterhånden 4 år siden, at vi fik lavet projektforslaget, og  derfor ville vi gerne være sikre på, at der stadig er opbakning til projektforslaget blandt beboerne og de erhvervsdrivende i kvarteret omkring Stefansgade. Derfor indkaldte vi til et borgermøde om trafikken og trafikdæmpende tiltag i Stefansgade d. 9. oktober, hvor der deltog 35-40 beboer og erhvervsdrivende. Blandt de fremmødte var der opbakning  til, at det var et forslag man på længere sigt godt kunne tænke sig at få gennemført.

De deltagende diskuterede også de problemer der er med trafikken i gaden og der blev bl.a. peget på at hastigheden på de biler der kører igennem gaden er meget høj, at der er meget tung trafik i gaden og at der er en del børn der er nødt til at krydse gaden når de skal i skole. I forhold til at løse problemerne blev der peget på at man på kort sigt kunne gøre skiltningen i gaden mere tydelig og at man kunne opsætte mere skiltning i gaden, det er også en mulighed at kigge på at opsætte midlertidige bump i gaden. På længere sigt kan man kigge på en ensretning af gaden og at gaden skal være en lege/opholdsgade.

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som vil arbejde videre med problematikken med trafikken i Stefansgade. Derudover så blev lavet en opsamling af det der blev snakket om på borgermødet, som er sendt til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget og til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Du kan se projektforslaget her: Stefansgade projektforslag
Du kan se opsamlingen på mødet her: Opsamling på borgermøde om trafikken i Stefansgade d 9 oktober