Blågårdsbunkeren belønnes med ildsjælepris

Artikel skrevet af:
Steffen Villadsen, 
Jour.stud. SDU

Den 12. december overrækker lokaludvalget,  årets ildsjælepris til projektet Blågårdsbunkeren. Det viser dokumenter fra Nørrebros Lokaludvalg.

Ud af de ti indstillinger har lokaludvalget valgt at tildele prisen til Mohammed ”Mudi” Jarkass og Musa Al-Ghazali, der er hovedkræfterne i Blågårdsbunkeren

”Disse to mænd er om nogen fantastiske forbilleder for alle, grøn som blå, med deres dejlige sind og elskelige rummelighed”, sådan beskrives to unge mænd i indstillingen til prisen.

Musa Al-Ghazali ser prisen som et flot skulderklap, men betragter det ikke som det vigtigste.

”Det er dejligt at få en pris for ens arbejde, men det, der betyder mest er, at ungerne er glade”, siger han.

To i træk
Det er den anden pris i år, der tilfalder projektet. I slutningen af oktober modtog Mohammad Jarkass, NØBU-prisen, som årets lokale ildsjæl.

Nørrebro Børne – og Unge komite giver prisen til en, der har gjort en særlig indsats i lokalkvarteret.

Skoleleder på Blågårds Skole Klaus Mygind, skrev i indstillingen ” Han tager de unge alvorligt og belønner dem altid, når de gør noget godt”.

Bunkerens baggrund
Projektet startede i 2007 ved, at Musa Al-Ghazali og Mohammed Jarkass frivilligt trænede med et hold unge drenge i alderen 10-15 år. De fik i samarbejde med boldklubben B.93 og Kirkens Korshær indgået en aftale om at få træningstider i Korsgadehallen om vinteren og på B.93 baner i sommersæsonen.

De to trænere begyndte at hjælpe de unge drenge i en lektiecafé i Korsgadehallen.

”Vi sagde, at hvis der er ballade i skolen, kommer man ikke på banen”, siger Musa Al-Ghazali.

 Behovet for et frirum for de unge sprang i de to unge drenges øjne, og de luftede ideen om, at de måske kunne få et fast lokale.

Snart efter stod Kirkens Korshær klar med et lille lokale på første sal i Griffenfeldsgade på Nørrebro, og de første spæde skridt var taget til det nu så succesrige projekt.

Desværre tvang støjgener og naboklager klubben til at flytte. Efter lukningen af et lille rammeværksted i Blågårdsgade fik klubben nye lokaler.

Kirkens Korshær gav de unge 50.000 kr. til møbler og elektronik.

”Vi tog ud i Elgiganten og brugte 45.000 på fladskærme, en Playstation og computere”, siger Mohammed Jarkass og smiler henrykt, mens han peger rundt på de to kæmpe fladskærme i kælderlokalet.

Bolddrengenes bagmænd
Både Mohammed Jarkass og Musa Al-Ghazali læser til dagligt til ingeniører på IHK i Ballerup. De sørger for ved nøje planlægning, at der er styr på hvem, der har træningen, og hvem, der skal sørge for at åbne og lukke lokalerne.

Derfor er der flere folk tilknyttet klubben. Deriblandt Ibrahim Ziany, der til dagligt læser til lærer på Blågård Seminarium. Han hjælper med stor iver de unge drenge med lektierne.

”Er det dansk, engelsk eller fransk, er det mig, de kommer til. Matematikken overlader jeg til de andre”, siger Ibrahim Ziany.

I alt er der omkring otte løst tilknyttede medarbejdere, der hjælper til i klubben og tager med på ture eller til fodboldstævner.

Frirum uden forventninger
Klubben har til formål at skabe et frirum for de unge drenge, hvor der ikke er strenge regler som derhjemme eller skyhøje forventninger til deres præstationer. Her er det det sociale, der er i fokus.

”I mange af de kommunale tilbud bliver de unge mødt i med en lang liste af regler og forbud”, siger Mohammed Jarkass.

”Hvis vi ikke var her, tror jeg, vi hang på gaden eller på en netcafé”, siger Osama Mouna, der er en af de unge drenge, der kommer fast i klubben.

De to unge ildsjæle ligger mange kræfter i projektet, men det betyder ikke, at de stopper foreløbigt.

”Jeg er vild med det. Jeg er helt vildt glad for det og jeg bliver ved så længe, jeg holder til det ”, siger Musa Al-Ghazali og blinker, mens han smiler skævt.

 

Fakta om Blågårdsbunkeren

  • Klubbens medlemmer er primært unge, der har potentiale for at klare sig godt, men på grund knappe resurser på hjemmefronten er i risikozonen for at ende i fx kriminalitet. 
  • Klubben har omkring 40-50 drenge, der kommer mere eller mindre fast i klubben. De fleste af dem kommer fra området omkring Blågårds Plads. 
  • Klubben har åbent onsdag, fredag og søndag samt efter særligt behov.
  • Fodboldholdet træner mandag, onsdag og lørdag.
  • Bunkeren har både et U12 og et U15 fodboldhold.
  • De, der kan, betaler kontingent, resten er fritaget.
  • Udover fodboldholdet, ser de fodbold i lokalerne, spiller Playstation og tager på ture til fx Lalandia og Legoland.
  • De otte ansatte deler to fuldtidslønninger, der er sponseret af Kirkens Korshær
  • Klubben samarbejder også med Blågårds Skolen samt et lokalt ”Gadeteam”

 

 

0 replies on “Blågårdsbunkeren belønnes med ildsjælepris”