Aktørmøde om kapellet på Assistens

Hvad skal der være i kapellet på Assistens Kirkegård? Sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen inviterer vi til aktørmøde onsdag d. 4. november kl. 16.30. Som følge af de nyligt skærpede påbud og anbefalinger vedrørende covid-19 ændres mødet til et virtuelt møde gennem Microsoft Teams.

På mødet kan I høre om, hvilke muligheder kapellet (Kapelvej 4) rummer, under hvilke betingelser det stilles til rådighed, og stille spørgsmål. Efter mødet har I mulighed for at sende forslag til den fremtidig brug af kapellet, enten som konkrete forslag eller i form af ønsker til en type af aktiviteter. Alle input og forslag gives videre til Kultur- og Fritidsudvalget, som skal træffe beslutning om, hvilke aktiviteter kapellet fremover skal indeholde.

Det ligger os i Lokaludvalget meget på sinde, at det bliver et lokalt kulturhus med lokale aktører, da der i forvejen er stor mangel på faciliteter på Nørrebro.

Særlige forholdsregler ift. Covid-19:
På grund af corona-situationen er mødet med tilmelding til: ec4u@kk.dk senest d. 2. november 2020. Alle tilmeldte deltagere vil dagen før mødet modtage en email med et link til mødet, der afholdes gennem Microsoft Teams. Det er ikke nødvendigt at have downloadet nogle programmer forud for mødet, men vi opfordrer deltagere til at tilgå mødet nogle minutter før start. Pga. antallet af deltagere har vi desværre ikke mulighed for at øve teknisk assistance ifm. opkoblingen.

Baggrunden for aktørmødet
I korte træk; Foreningen Kulturcentret Assistens har tidligere haft en driftsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen og fik herigennem stillet kapellet på Assistens Kirkegård huslejefrit til rådighed sammen med et årligt driftstilskud på 300.000 kr. Foreningen har nu opsagt driftsaftalen og kapellet kan tages i brug til nye kulturelle aktiviteter på samme vilkår.

Kapellet er 550 m2 og består af en sal og tilstødende lokaler i hver side, der i dag bl.a. er indrettet som kontorer, cafe og en lille teatersal 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. august 2020 at der skal afholdes et aktørmøde med lokale aktører om den fremtidige brug af Kapellet. Referatet af mødet i Kultur- og Fritidsudvalgets kan læses her