Tryghedsvandring ved Skt. Hans Torv

Tryghedsvandring ved Skt. Hans Torv

Torsdag den 19. juni 2014 tog borgere og naboer til Skt. Hans Torv på tryghedsvandring sammen med Overborgmesteren, Politiet og repræsentanter fra Københavns Kommunes forvaltninger. Formålet var at se nærmere på området i fællesskab, da borgerne i en periode har følt sig utrygge ved, at hashhandel er blevet mere synligt i gadebilledet.

Hensigten med vandringen var at sætte konkrete initiativer i værk, der kan begrænse hashsalget og styrke tryghedsfølelsen. Der blev set nærmere på bydelsinventaret, såsom belysning, porte, gårde og udsynsmuligheder.  

I august afvikles endnu et borgermøde, hvor der vil blive fulgt op vandringen og forbedringsforslagene.

Se evt. faktaarket om tryghed , som blev uddelt på dagen. 

0 replies on “Tryghedsvandring ved Skt. Hans Torv”