Ønsker til Overførelsessagen 2019

Lokaludvalgets input til Overførelsessagen 2019

I disse dage er politikerne på Københavns Rådshus så småt ved at varme op til forhandlingerne om Overførelsessagen 2019. Overførelsessagen er de resterende midler som Københavns Kommune ikke nåede at bruge i 2018. Det plejer at være de partier, der står bag Budget 2019, som aftaler hvordan pengene skal bruges.

Dvs. at alle partier bortset fra Enhedslisten og Alternativet deltager i forhandlingen om Overførelsessagen 2019.

I år er brugen af midler i Overførelsessagen endvidere kraftigt udfordret af anlægsloftet (hvormeget kommunen må sætte i gang af nye byggeprojekter) samt serviceloftet (hvor meget kommunen må bruge på serviceudgifter f.eks. dagpasningsområdet, skoleområdet, ældreområdet, det sociale område samt sundhedsområdet).

Ikke desto mindre har Nørrebro Lokaludvalget fremsat en række ønsker, som vi håber, politikerne vil se på og gennemføre i større eller mindre grad.

• Udvikling af Nørrebro Stationsområde

• Basargrunden – Tilladelse til at lave noget midlertidigt

• Bispeengbuen og åbning af Ladegårds Å etape 1 (bevilling til dybdegående forundersøgelser)

• Forsøgsbydel Nørrebro

• Guldbergsgade/Møllegade-krydset

• Midlertidigt trafiksikkerhedsprojekt i Rantzausgade

De enkelte ønsker er uddybet i Lokaludvalgets henvendelse til politikerne: Input til overførselssagen fra Nørrebro Lokaludvalg