Nyt om Rantzausgade!

Rantzausgade 2021

HOFOR lægger nye rør i Rantzausgade i juni til december 2021.
I marts 2022 og frem til december laver kommunen klimatilpasning i gaden.

Nu går omdannelsen af Rantzausgade i gang. I første omgang skal HOFOR etablere en ny rørledning i gaden. Arbejdet startes i begyndelsen af juni og forventes afsluttet i løbet af november 2021.  I marts 2022 går Københavns Kommune i gang med klimatilpasningen, byrumsforbedringerne og trafikomlægningen i gaden. Det samlede anlægsarbejde forventes færdigt i december 2022.

Nedlæggelse af rørledning rykker tidsplanen

Den samlede omdannelse af Rantzausgade bliver endnu engang forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det har vist sig nødvendigt at nedlægge den store og gamle rørledning, som ligger under Rantzausgade i dag, og etablere en ny i modsatte side af vejen. Det er vigtig, at etablere den nye rørledning som det første, så arbejdet ikke kommer til at kollidere med den nye indretning af gaden.

Nabo til anlægsarbejdet
HOFOR er meget opmærksomme på erhvervslivet og vareleveringen i gaden og forsøger at tilrettelægge arbejdet med størst mulig hensyntagen hertil. Dette gøres ved at gå i gang etapevis, så kun delstrækninger af gaden påvirkes ift. anlæg og nedlagte parkeringspladser (se vedlagte etapeplan). Der vil blive etableret af- og pålæsning, under anlæg i hver etape, til varelevering. Det vil selvfølgelig, desværre, give gener.

Allerede nu bliver busdriften i gaden påvirket af anlægsarbejdet. Bus 68 omlægges i ind- og udadgående retning i hele anlægsperioden. HOFOR opstiller et skilt i gaden snarest, som informerer om det kommende arbejde.

Der vil ikke være ’særligt støjende’ arbejder, men ’støj’ primært ved start og slut af anlægget, men gravearbejdet imellem, forventes også at støje i mindre omfang. Der arbejdes ml. 7-17 (forventeligt ingen weekend og aften).

Hvis I har behov for yderligere information om det kommende anlægsarbejde, så er I altid velkomne til at kontakte rette vedkommende herunder.

For spørgsmål:

Vedr. HOFORS arbejde i gaden frem til og med november 2021:
Projektleder Jesper Jensen i HOFOR på  jjen@hofor.dk

Vedr. Omdannelse af Rantzausgade:
Projektleder Thor Angus Taylor Steffensen i Københavns Kommune på gc7u@kk.dk