Ny skole i De Gamles By – skolestruktur

Ny skole i De Gamles By – skolestruktur

Det er planen at der står en ny skole klar i De Gamles By i 2026. Forvaltningen foreslår en model, hvor den nye skole i fremtiden bliver en del af Guldberg Skole. Og hvor skolen opdeles i en basisafdeling (for indskoling og mellemtrin) og udskolingsafdeling. Det er ikke fastlagt, hvilken afdeling, skolen i De Gamles By skal udgøre.

Det forslag er nu i høring frem til den 20. juli på blivhoert.kk.dk.

Digitalt borgermøde på facebook
Grundet corona-situationen og det forsatte forsamlingsforbud for mere end 10 personer er det planlagte borgermøde den 3. juni aflyst.

Vi holder i stedet et digitalt borgermøde sammen med Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen og forkvinde for Guldberg skolebestyrelse Nina Thilo Funder onsdag den 3. juni kl. 19-20 live på vores facebookside . Her kan alle stille spørgsmål og dele synspunkter om skolestrukturen.

Læs mere om forslaget om skolestrukturen her
Der er også et bilag med to alternative modeller for skolestrukturen her

Giv din mening til kende!
Som Lokaludvalg opfordrer vi alle til at give jeres mening til kende. Alle kan indsende høringssvar på www.blivhoert.kk.dk senest den 20. juli 2020.

Nørrebro Lokaludvalgs holdning til skolen i De Gamles By
Det er Lokaludvalgets overordnede holdning, at de grønne kvadratmeter i De Gamles By skal bevares og ikke bebygges yderligere. Vi har løbende gennem hele processen med placeringen af den planlagte skole, peget på andre lokaliteter end De Gamles By.

Men vi bakker op om, at der skal bygges en ny skole på Nørrebro ud fra de prognoser for det stigende børnetal vi har set, der viser et behov for 3 ekstra spor i bydelen i 2032 samt taget i betragtning at kun 58 % af bydelens børn er indskrevet i folkeskolen.

Se hele Nørrebro Lokaludvalgs overordnede holdning til placeringen af en skole i De Gamles By samt skolestrukturen her