Ny Basargrund

Ny Basargrund

Der skal laves et bytorv på Basargrunden
 – og du kan være med til at vælge, hvilket forslag der skal arbejdes videre med!

Basargrunden er den plads, der ligger mellem Føtex og Nørrebro St.

Et samlet bytorv
Den lokale tegnestue Effekt har udarbejdet to forslag til det kommende bytorv, og du kan give din mening til kende om, hvilken variant, du mener skal realiseres.
 
Udviklingen skal samle de mange delarealer og skabe et samlet attraktivt torv med liv og træer, samtidig med at den eksisterende cykelsti bibeholdes. Her skal være gode opholdspladser, hvor man venter på bussen, en ven eller tager en pause med børnene efter indkøb.

Se hele materialet her: Basargrunden – fra transitrum til bytorv
Her er de to forslag:

Forslag 1:
En åben plads med mulighed arrangementer f.eks. koncerter og markeder og der også indeholder klatreelementer.

Forslag 2:
Et grønt bytorv med mange små mødesteder. Pladsen har flere træer, buske, græs og blomster.

Budget
Der er i alt bevilliget 6,9 mio. kr., hvoraf Danica Ejendomme har bevilliget 0,9 mio. kr. Resten kommer fra Københavns Kommune. Det er et begrænset budget til at anlægge et bytorv.

Genbrug af høj kvalitet
Fælles for begge varianter er, at der genbruges store mængder af sten og stenblokke fra kommunens genbrugsplads. De store gamle granitsten, der før havde andre formål, indarbejdes i bytorvets fremtid og skaber sidde-nicher, siddepladser og fortæller historier fra en anden tid.

Digital inddragelse – lokalområdet prioriterer
Sammen med Teknik- og Miljøudvalget laver vi denne digitale høring af lokalområdet. Her skal du pege på, hvilken variant af forslaget du synes, der skal arbejdes videre med og hvilke elementer, der skal prioriteres højest.

Den digitale borgerpanel-høring er afsluttet. Tak for alle svarene!
Vi fik 3.696 besvarelser, der kommer med i det videre arbejde.

Der er også nedsat en lokal følgegruppe, som giver sparring på projektet undervejs. I følgegruppen sidder repræsentanter fra naboer, butiksejere, Medborgerne og Nørrebro Lokaludvalg m.fl.

Tidsplan
Borgerrepræsentationen besluttede i april 2020 at igangsætte udviklingen af et attraktivt grønt bytorv på Basargrunden. Anlægsarbejdet forventes at igangsættes i foråret 2021 og bytorvet er færdigt i september 2021.