Modstrømscykelbaner i Sankt Hans Gade

Høring om cykelprojekt i Sankt Hans Gade

Nørrebro Lokaludvalg behandler i øjeblikket en høringsag om cykelprojekt i Sankt Hans Gade. Vi vil meget gerne have input fra beboer i området. De kan sendes til noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk. Vi afventer svar om svarforlængelse fra kommunen. Lokaludvalgets svar til kommunen bliver lagt her på siden under høringer.

Læs høringsnotatet her.
Læs også dispositionsforslagene før og efter.