Lokaludvalget uddelte 1,3 mio. kr. på årets første møde

Lokaludvalget uddelte 1,3 mio. kr. på årets første møde

Vi uddelte hele 1,3 mio. kr. til årets første møde den 27. januar 2015. Vi modtog næsten dobbelt så mange ansøgninger i år end sidste år til den første af to ansøgningsrunder til Nørrebro Puljen. Vi fik hele 55 ansøgninger med ansøgninger for i alt 3,6 mio.kr. Det er langt flere ansøgninger end sidste år på samme tidspunkt, hvor vi fik 33 ansøgninger og der blev ansøgt for omkring 2,9 mio. kr. Det viser en kraftigt voksende tilslutning til vores puljer.

Vi støttede bl.a. projektet GENKLANGE – klassisk musik til børn på Nørrebro, Blomstrende Bydel, det videre arbejde med åbningen af Ladegårdsåen, Hjerte café – for hjertepatienter og pårørende i Sundhedshuset, Firkantens Festival, 48 TIMER festival, flere gadeteater-projekter og Den Økologiske Produktionsskoles Ung Aktion Festival. Nedenfor kan du se den fulde liste over hvem vi valgte at støtte.

Baggrund
I Nørrebro Lokaludvalg råder vi årligt over små 3,2 mio. kr. som vi deler ud til projekter, arrangementer og aktiviteter på Nørrebro. Vi støtter særligt aktiviteter, der er dialogskabende, netværksdannende, som øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af social, geografisk og etnisk baggrund. Læs mere om kriterierne her

Lokaludvalgets prioritering – ny retningslinje
I november besluttede vi en ny retningslinje for tildeling af puljemidler:

Nørrebro Lokaludvalg støtter ikke kommunale institutioners arrangementer eller projekter. I særlige tilfælde vil lokaludvalget dog kunne støtte kommunale institutioners arrangementer eller projekter, såfremt arrangementet eller projektet ikke ligger inden for rammerne af det en forvaltning alligevel ville eller burde finansiere og f.eks. satser på udvikling af aktiviteter for børn på Nørrebro.

Det betyder at vi som udgangspunkt ikke støtter kommunale institutioners arrangementer og projekter. Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen kalder den nye retningslinje for ’usaglig’ og ’forskelsbehandling’ – det er vi uenige i! Og det skal her tilføjes af Indre By Lokaludvalg har haft samme retningslinje i flere år.

Det her er baggrunden
Baggrunden for denne nye retningslinje er, at vi mærker et tiltagende pres på vores puljemidler og at vi derfor er nødt til at prioritere. Vi har begrænsede midler og vi ønsker at de ansøgninger, der har udgangspunkt i borgere, foreninger og netværk på Nørrebro har fortrin for ansøgninger fra kommunale institutioner. Vi er i en helt særlig situation på Nørrebro, der ikke er som andre bydele. Nørrebros borgere og foreninger er langt mere aktive end i flere andre bydele, hvor der er langt mindre pres på Lokaludvalgets puljemidler.
Derfor: Vi vil prioritere aktiviteter, som ikke er kerneopgaver for kulturhusene, højest – men har åbnet op for også at støtte disse. Men så har vi brug for flere midler.

Vi har inviteret Kultur- og Fritidsudvalget til et dialogmøde, hvor vi sammen kan drøfte, hvordan denne problemstilling kan løses. Vi afventer en tilbagemelding.

Praktisk
Næste ansøgningsrunde til Nørrebro Puljen (vores store pulje) er den 11. maj 2015. Byens Puls (op til 10.000 kr.) har frist hver den første mandag i måneden. Se mere her

Lokaludvalget uddelte 1,3 mio. kr. på årets første møde 

Projekter der modtog støtte 27. januar 2015

 • Hjertecafe – Hjerteforeningen
 • Fredens dag – Verdens Kvinder i Danmark
 • Gadeteater for alle på Nørrebro – Dansk Rakkerpak
 • Pop-op teater og folkekøkken i Nørrebroparken 2015 – Teatergruppen Batida
 • Inkluderende børnekultur for og med børn på Nørrebro – Blågården 
 • Gratis gadeteater på Nørrebro – Campingteatret 
 • GROW – Foreningen GROW
 • Flere fortællinger fra ASSISTENS – Kulturcentret Assisstens 
 • Gratis teater til børn og unge på Den Røde Plads – Teatergrad
 • Rytmik, sprog og bevægelse – Global Kidz
 • Firkantens Festival – Blågården
 • Forårsjævndøgn i taghaven – DYRK Nørrebro
 • Triple-minikoncert – Snow Mask Ensemble
 • Couleur Café, Afrikansk Musikfestival 2015 – Venskabsforening DK-Vestafrika
 • Ladegårds Å – Byrum, skybrud og trafik – Miljøpunkt Nørrebro
 • Blomstrende bydel Nørrebro – borger 
 • Aktivering af socialt truede børn på Nørrebro – Stevnsgade Basketball 
 • Egoist elsk mere, et dobbeltmaleri til et prøvet område – borgere 
 • Little Ears – Børnejazzklubben 
 • Find Fatima og Frederik – 2200 Godnathistorier 
 • Idræt for børn og unge på Nørrebro – Nørrebro Idrætsråd
 • Ung Aktion Festival 2015 – Den Økologiske Produktionsskole 
 • Musik er Liv – Caféen Skjolds Plads 
 • Bybegrønning og Lokal afledning af regnvand – Miljøpunkt Nørrebro
 • GENKLANGE, klassisk musik til børn på Nørrebro – Foreningen GENKLANGE
 • Udvikling af genbrug, affaldsminimering og Smart Miljøstationer på Nørrebro – Miljøpunkt Nørrebro
 • 2200 Børn & Musik – 2200 Kultur
 • FRØ POP-UP – borgere 
 • Mød din Fremtid – Udlændinge Vejleder Udlændinge 
 • VINTERJAZZ – KoncertKirken Blågårds Plads 
 • BlågårdsgadeFest 2015 – Foreningen 2200 Kærlighed 
 • I AM ROMA – Humanity in Action Denmark
 • 48 TIMER Festival – borgere & kulturhuse på Nørrebro
 • Capoeria Meeting Copenhagen 
 • Nørrebro Jazzklub
 • Sommermarked i Valhalsgade – 2200 Kultur 
 • KRYDS 4 SPOR – Astrid Noarcks Atelier 
 • Danske sange og salmer – Blue Train 
 • Familieworkshops 2015 – 2200 Kultur 
 • Den kulturelle scene – Nørrebro Bibliotek
 • 8-bit klubben – Science Friction 
 • Anti-humanisme – Ok Corral 
 • DFUNK Debat – tidligere Mangfoldige Stemmer – DFUNK
 • Litteraturtræf – Etniske Minoritets Kvinders Råd 
 • Min verdens historie – The Secret Company
 • Visning af ungdoms Kortfilm: Græskar – borger 
 • MADKLUBBEN – Københavns Musikteater
 • Balkan på Nørrebro – Foreningen Kulturnet
 • Kultur Bazar 2015 – borger
0 replies on “Lokaludvalget uddelte 1,3 mio. kr. på årets første møde”