Færre altaner i byrummet?

Færre altaner i byrummet? Nye retningslinjer for altaner i høring!

Vi har modtaget et forslag til reviderede retningslinjer for nye altaner på eksisterende bygninger. Forslaget er i interessenthøring hos bl.a. Lokaludvalgene indtil den 16. december 2020. De nye retningslinjer tager udgangspunkt i et hensyn til kulturarv, friarealer og dagslys. Hvis retningslinjerne vedtages vil det betyde mindre og betydeligt færre altaner, især mod gaden på ældre bygninger.

Inddragelse af nørrebroerne
Vi har den seneste tid indhentet input fra jer, der bor på Nørrebro, både via løbende debat på facebook og med en undersøgelse via det digitale borgerpanel i uge 46. Her fik vi svar fra 2.292 nørrebroere.

 • Se undersøgelsens resultat her
 • Bilag med fritekst-kommentarer til forslaget her.

Overblik over de nye retningslinjer
Herunder har vi forsøgt at give jer et overblik over, hvad de nye retningslinjer foreslår. Se alle detaljerne i materialet her.

Overblik over de nye retningslinjer

Herunder har vi forsøgt at give jer et overblik over, hvad de nye retningslinjer foreslår. Se alle detaljerne i materialet her.

 • Generelt forbud mod altaner på bygninger fra før 1856
 • Altaner mod gaden:
  • Der skal gives færre tilladelser.
  • Dybden på altaner mod gaden skal reduceres.
  • Der skal ikke tillades huller i rankerne, så alle skal sige ja til altanprojekt, for at det kan realiseres (på gadefacader fra efter 1930 kan der tillades et enkelt hul i hver ranke af altaner).
  • Større krav til altaners placering og udformning.
  • Tilladelse til altaner afhænger af mængden af dekorationer på facaden. Forbud mod altaner mod gaden på bygninger med mange dekorationer.
  • På de mest bevaringsværdige bygninger (med SAVE-værdi 1-3), på ældre bygninger i smalle gader og på bygninger med mange dekorationer, anbefaler forvaltningen at forbyde altaner mod gaden.
 • Altaner mod gården:
  • Altaner mod gården, skal generelt gøres mindre.
  • Fastmonterede indbliksskærme af mat glas eller lign. skal forbydes.
  • Størrelserne på altanerne gøres mindre, så der tages et større hensyn til dagslys. Altaner mod gården gøres 20 cm mindre dybe.
  • Den maksimale længde af en altan mod gården fastsættes efter antallet af vinduer mod gården, i stedet for efter antal vinduer i hele lejligheden. Det bliver kun muligt at dække halvdelen af de vinduer, der vender mod gården (medmindre den reduceres med 40 cm i dybden).
  • Hvis der er en beboelseslejlighed i stueetagen, kan altaner på 1. sal, med en udkragning på mere end 30 cm, kun tillades, hvis stueetagen har en fransk altan eller en trappe til terræn.
  • Forvaltningen anbefaler, at forbyde opholdsaltaner i stueetagen (og i nogle tilfælde på 1. sal), der kan i stedet etableres fransk altan eller trappe til terræn.