Bydelsplan for Nørrebro 2017-2020

Bydelsplan for Nørrebro 2017-2020

Så er den endelig færdig – vores bydelsplan for Nørrebro 2017-2020. Tak til alle der har hjulpet os med at input, meninger og idéer. Vi er rigtig stolte over resultatet og håber I vil læse med.

Læs hele Bydelsplanen for Nørrebro 2017-2020

Udfordringer, visioner og potentialer for Nørrebro
I denne bydelsplan har vi – til forskel fra den sidste bydelsplan, der indeholdte 15 konkrete projekter – kigget på, hvilke udfordringer vi støder på i bydelen, hvilke visioner vi har, og hvor vi ser potentialer for at udvikle Nørrebro til en endnu dejligere bydel end den er i dag.

Der er ikke længe til, at København får en ny borgerrepræsentation, og at Nørrebro skal pege på nye repræsentanter til Nørrebro Lokaludvalg, der skal varetage bydelens interesser de næste 4 år.
Vi har derfor valgt, at arbejde med denne bydelsplan som en kortlægning af Nørrebros potentialer for udvikling. Det har vi gjort under fire hovedoverskrifter:

  1. Nørrebroere i forandring
  2. Børn, unge og fritidsliv på Nørrebro
  3. Sociale indsatser
  4. Cykelforhold, støj og et grønt Nørrebro

Bydelsplanen handler bl.a. om, hvordan man som nørrebroer kan være med til at præge og diskutere den løbende forandring af gadebilledet, handelslivet og beboersammensætningen, som vi kan følge i bydelen lige nu.

Vi kommer også med visioner og udviklingspotentialer for et endnu bedre lokalt fritidsliv for børn og unge på Nørrebro. Og vi peger på udfordringer på det sociale område, f.eks. med hjemløshed i vores bydel, ulighed i sundhed, beskæftigelse, og vores blik på, hvordan vi sikrer, at Nørrebro fortsat er og bliver en bydel med plads til alle.

Det særlige ved Nørrebro
Det er vores ønske, at bydelsplanen kan bidrage til en udvikling, der fastholder Nørrebro som Københavns mest mangfoldige, initiativrige og ”skæve” bydel. Også i fremtiden skal det store engagement og den lokale aktivisme kendetegne Nørrebro. Det er også vores ønske, at bydelsplanen kan være et fælles udgangspunkt for viden om det særlige ved Nørrebro, og at planen kan hjælpe både Borgerrepræsentationens nyvalgte politikere og det nye lokaludvalg godt fra start! Klædt på til at
lave gode politiske løsninger for vores bydel, der forholder sig til de lokale forhold, planer, ønsker og interesser, der kommer fra bydelen selv.

Læs hele Bydelsplanen for Nørrebro 2017-2020
Se bydelsplanerne for de andre 11 bydele her