Trafikplanen for kvarteret omkring Stengade og Blågårdsgade

Trafikplanen for kvarteret omkring Stengade og Blågårdsgade

Fra april 2019 ser trafikken i Rantzausgade og kvarteret omkring Stengade og Blågårdsgade anderledes ud. Dels i kraft af ombygningen i Rantzausgade (som ensrettes mm.) og dels via implementeringen af den resterende Trafikplan Nørrebro, som er koncentreret omkring Stengade, Korsgade, Baggesensgade og Wesselsgade.

Trafikplanen
Trafikplanen omhandler området mellem Åboulevarden, Nørrebrogade, søerne og Jagtvej. I 2015 blev den udviklet af Områdefornyelse Indre Nørrebro i dialog med mange fra kvarteret. I 2016 blev den politisk besluttet og ved sidste års budgetforhandlinger, i september 2017, blev der bevilliget 10,2 mio. kr. til at realisere den (udover de afsatte midler til Rantzausgade). Omdannelsen af Rantzausgade kører i et separat forløb og forventes færdig i udgangen af marts 2019. Anlæg forventes igangsat efter sommerferien 2018, og der vil komme mere specifik kommunikation ud herom i løbet af de kommende måneder.

Hovedformålet med den samlede Trafikplan er at mindske biltrafikken, og gøre det mere attraktivt og sikkert at være blød trafikant (cyklist og fodgænger) i hele kvarteret. Udover tiltagene i Rantzausgade, skal det bl.a. ske ved at stoppe den gennemkørende trafik i Stengade, og ved at lukke af for smutvejskørsel i Baggesensgade. Der skal derfor sættes pullerter op, som kan åbnes til varelevering, mod Nørrebrogade i Slotsgade og på Peblinge Dosseringen. Fra 2019 vil det derfor kun være muligt at køre ud og ind i kvarteret fra Åboulevarden – med undtagelse af bustrafikken i Stengade som opretholdes. De trafikale forhold i og omkring Griffenfeldsgade ændres ikke.

Det betyder at der i forbindelse med realiseringen af den resterende Trafikplan bl.a. bliver lavet:

  • en række vejindsnævringer
  • bump
  • hævede flader og/eller udvidelse af fortov
  • plantet vejtræer
  • omplaceret op til 15 p-pladser inden for kvarteret
  • kommer nye skilte op
  • bliver etableret to nye hastighedsdæmpende byrum ved Peblinge Dosseringen og i Wesselsgade.

Trafikken i Wesselsgade
Beboerne i Wesselsgade har været bekymrede for den nye trafiksituation. Det er Områdefornyelsen Indre Nørrebro og Teknik- og Miljøforvaltningen meget opmærksomme på, og de har derfor mødtes med repræsentanter fra Wesselsgade til en grundig dialog omkring det kommende arbejde. I samarbejde med de valgte rådgivere til opgaven, forsøger Områdefornyelsen nu at kvalificere det lokale forslag, som beboerne i Wesselsgade selv har udarbejdet, som løsning på den nye trafiksituation i gaden.

Tre workshops i foråret
Områdefornyelsen har også brug for input til, hvordan det nye trafikregulerende byrum på Peblinge Dosseringen kan se ud. Derfor inviterer de i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, dig til at deltage i dialogen om, hvordan de to nye hastighedsdæmpende og trafikregulerende byrum kan indrettes og se ud.

I alt inviterer de til tre workshops i løbet af foråret:

  • tirsdag den 30. januar
  • onsdag den 28. februar
  • onsdag den 16. maj

Alle tre workshops er åbne og foregår fra kl. 17-19.30 i Stengade 33, i pavillonen.
Tilmelding til cw5k@tmf.kk.dk.

Se plakaten for en mere grundig indføring i Trafikplanen og detaljerne for de kommende workshops
Ny trafik i dit kvarter