1.5 mio. kr. til 61 projekter på Nørrebro!

Flere af jer har efterspurgt et indblik i, hvilke projekter og aktiviteter, vi støtter. Her er listen over de projekter vi støttede her i januar 2017.

1.5 mio. kr. til 61 projekter på Nørrebro!

På vores lokaludvalgsmøde i slutningen af januar, havde vi hele 68 ansøgninger om puljemidler til behandling. Det blev lidt af et maratonmøde, der først sluttede kl. 23, men vi endte med at uddele lidt over 1.5 mio. kr. til 61 projekter på Nørrebro!

Vi er virkelig stolte af, at der bor så mange engagerede mennesker, der laver spændende ting her i bydelen. Vi får så mange ansøgninger at vi snildt kunne dele endnu flere midler ud!

Flere har efterspurgt et indblik i, hvilke projekter og aktiviteter, vi støtter. Her kommer en liste over dem vi støttede her i januar. Hvis I er interesserede i detaljer mm., så står det i referatet fra mødet under pkt. 15 Byens Puls og pkt. 17 Nørrebropuljen. Der er f.eks. nogle af projekterne, hvor vi har stillet nogle betingelser for støtten. Det kan læses i referatet.

Byens Puls (op til 10.000 kr.)

 • Kold Jord Lugter Stadig Brændt: 3 amatørteaterforestillinger for unge, 5.250 kr.
 • Crime scene E20 sydvestgående: 4 teaterforestillinger, 10.000 kr.
 • Danskhed? Somaliskhed? Hvor kompliceret er det?: Paneldebat og fotoudstilling, 10.000 kr.
 • BAGLANDET – Nørrebro Rap: Rapundervisning af unge, 10.000 kr.
 • Mind the Gap – Generationsbio: 4 film- og aktivitetsarrangementer i Osramhuset, 9.000 kr.
 • Børnenes sæbekasse delebil: Københavns Delebiler, Det Gode Naboskab, Containerby, og Nørrebro DJ bygger sæbekassebiler, 9.000 kr.
 • “Humøridræt – stævne for 10-13-årige”: Feriekonkurrencer/aktiviteter for 10-13-årige børn, 4.400 kr.
 • Let’s Make Pizza #1 – #3 i Mimersparken: 3 kunstarrangementer, hvor folk inviteres til at i fællesskab at bage pizza i pizzaovne i det offentlige rum, 9.000 kr.
 • Kritikersaloner i Møllegades Boghandel: 8 kritikersaloner i samarbejde med Politikens og Jyllands-Postens litteraturanmeldere, 10.000 kr.
 • Girl Power – Hvad vil det sige at være pige?: Et teaterprojekt om dilemmaerne og drømmene ved at være pige i dag, 20.000 kr.
 • Lær verdens sprog og hør verdens sange: En sprogmarkedsplads/workshop samt koncert med koret Verdens Sirener, 10.000 kr.
 • Økolitteratur i Møllegades Boghandel: Et arrangement under festivalen KBH Læser om økolitteratur, 3.000 kr.
 • Monster Teaterskole: Gratis ugentlig teater- og performanceundervisning til piger i aldersgruppen 8-16 år i 3 mdr., 9.500 kr.
 • Nørrebros litterære vækstlag: 3 workshops med fokus på Nørrebros litterære vækstlag på Blågårdens Bibliotek, 7.700 kr.
 • Skoleoasen – børn planter, sår og lærer om bynatur: Omdannelse af VerdensKulturCentrets gårdhave til et børneeksperimentarium, 10.000 kr.
 • Ark Books – KBH Læser event: Et debatarrangement omkring temaet ”Vækst” under KBH Læser, 5.000 kr.

Nørrebro Puljen (ansøgninger over 10.000 kr.)

 • Èn Til Tak: 20 teaterforestillinger på Café Viking bygget over fortællinger fra stampublikum og gæster, 15.000 kr.
 • Rabarberfejring i Rantzausgade: En fest arrangeret af Rarbarberbladet, hvor man fejrer Rantzausgadekvarteret, 5.000 kr.
 • Levende fortællinger fra Assistens Kirkegård, Midt i Verden: En lang række åbne arrangementer på og omkring kirkegården, 105.400 kr.
 • Roma Dag: en musikfestival med roma-musikere samt en workshop i roma-dans, 15.000 kr.
 • Sawa: Optræden med afrikansk sang, dans og trommespil på legepladser, 20.000 kr.
 • Julebelysning på Nørrebrogade: Støtte til at ophænge 33 julekæder til julebelysning på Nørrebrogade, 45.000 kr.
 • GROW: Et teatertilbud for unge hos Teater Grob, 40.000 kr.
 • 2200 Børn & Musik 2017: En børnemusikfestival i Hans Tavsens Park, Thorsparken og Krakas Plads, 20.000 kr.
 • Univers på Vers – på tværs af generationer: En børnekoncert på plejehjemmet Sølund, 12.500 kr.
 • Pop op teater og folkekøkken 2017: Støtte til at mikse popup teater med folkekøkken, 10.000 kr.
 • 4 Temaaftner på Literaturhaus i 2017: 4 kunstneriske og underholdende Temaaftener: Danskhed 2017, Køn 2017, Sproget 2017 og Optimering 2017, 30.000 kr.
 • Børnekultur på hele Nørrebro: En række børnekulturarrangementer arrangeret af Kultur N: teater, koncerter og bevægelse rundt om på Nørrebro, 80.000 kr.
 • Hjertecafé: PR for Hjerteforeningens N/NVs løbende Hjertecafeer i Sundhedshuset for hjertepatienter, pårørende og andre, 13.500 kr.
 • Ledgers from a lost kingdom: Debatarrangementer, åbningsfest og udstilling om De Vestindiske øer og Danmarks rolle, 10.000 kr.
 • COULEUR CAFÉ: En afrikansk musikfestival med børne-, familie og koncertaktiviteter (dans, konkurrencer, børneleg, grillmad mm.), 25.000 kr.
 • GENKLANGEs koncerter og workshops for børn: 30 workshops og 6 koncerter, hvor børn fra udsatte boligområder skal opleve og arbejde med klassisk musik, 50.000 kr.
 • Bevægelser – et værk for 200 triangler: 200 mennesker på Poppel-alleen på Assistens Kirkegård, hvor de skal lave et fælles musikværk udelukkende med triangler, 10.000 kr.
 • SYNC Sessions Mega Show: En koncert, der mikser klassisk komposition med rytmisk sangskrivning, 10.000 kr.
 • WELCOME TO DENMARK – Et dokumentar-teater-spil: Én gratis forestilling for de lokale skoler, 30.000 kr.
 • Sunde måltider til netværks- og lektiecafeer for kvinder & børn: Støtte til sunde madvarer til netværks- og lektiecaféerne, som afholdes 2 gange om ugen, 20.000 kr. til projektet.
 • VerdensKultur for børn og unge 2017 – Værtskab: 14 arrangementer og workshops for frivillige foreninger og børn/unge fra Nørrebros skoler, 89.900 kr.
 • Dostojevskijs En Drengs Historie: Støtte til prøver og opførelser af forestillingen En drengs historie af Dostejevskij, 40.000 kr.
 • Frivilligcenter SR-Bistands online foreningsvejviser: Udarbejdelse af en online foreningsvejviser til de sociale foreninger på Nørrebro, 15.000 kr.
 • KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival 2017: En musikfestival for avantgarde musik med bl.a. 16 koncerter på Nørrebro, 30.000 kr.
 • Bæredygtig Myteaflivning: Et netværksskabende arrangement i Weefoods lokaler på Nørrebrogade, 13.070 kr.
 • VINKKBH X 2200 Fortællinger: En bog med portrætter af 30 forskellige Nørrebroborgere og forretningsdrivende, 10.000 kr.
 • Musik er liv: En række musikalske arrangementer på Cafeen Skjolds Plads herunder Vinter Jazz og Copenhagen Jazz festival, 53.000 kr.
 • Capoeira Meeting Copenhagen 2017 (CMC): En Capoeria-festival med workshop, og optræden mm., 12.500 kr.
 • ”Ung Aktion Festival”: Den Økologiske Produktionsskoles en-dags-festival, der sætter fokus på unges stemmer i samfundet, ytringsfrihed og demokrati, 40.000 kr.
 • Sommermarked i Osramhuset: Et sommermarked, hvor de lokale foreninger viser sig selv frem, 30.000 kr.
 • Insektival: En gastronomisk festival med taler, workshops samt mad, 25.000 kr.
 • 48TIMER Festival 2017: 48 timers kulturfestival på hele Nørrebro, hvor alle nørrebro-kræfter skal vise det ypperste af hvad Nørrebro formår for hele verden i form af musik, workshops, kunst mm, 100.000 kr.
 • Fejring af Sjællandsgade Bads 100 års jubilæum: En lang række forskellige arrangementer – bl.a. musik, højtlæsning, Kulturnat, bogudgivelse og film, 45.000 kr.
 • DEEP IMPACT. Post‐Fukushima Art from Japan: En udstilling om jordskælvet i Japan i 2011 og atomudslippet fra Fukishima,10.000 kr.
 • TAKEOFF!: En gadeteaterforestillinger på flere steder på Nørrebro bl.a. Lygtens Station, Den Røde Plads og Blågårds Plads, 25.000 kr.
 • CPH:DOX for Børn og Unge på Nørrebro: En hel weekends familie- og skoleaktiviteter for målrettet børn og unge under CPH:DOX festivalen, 50.000 kr.
 • Dans med Global Kidz på Indre Nørrebro: En række opsøgende workshops samt åbne forløb i Korsgadehallen med dans, 26.200 kr.
 • Kryds4Spor 2017: En række kunstarrangementer, teater, udstillinger og workshops mm. i Astrid Noarcks Atelier, 50.000 kr.
 • Nyt ungeråd i Lundtoftegade: Støtte til at starte et ungeråd og afholde 4 arrangementer for Lundtoftegades beboere,15.000 kr.
 • Musik over alle grænser – børn bryder grænser: Undervisning af Nørrebros børn og unge i musik 2-3 dage om ugen i samarbejde med pædagoger på (Blågårds Skole, Murergården, Capella Det Gode naboskab m.fl.), 35.000 kr.
 • Rytmik, sprog og bevægelse 2017: Dansehold, danseshows, workshops og til deltage i Feriecamps, 23.800 kr.
 • Bilfri Kridtdag 2017 (Chalk Day Copenhagen 2017): Støtte til uddele kridt, så folk kan tegne og farve kunst på gadens asfalt, 15.000 kr.
 • VINTERJAZZ i KoncertKirken 2017: 35 koncerter i løbet af 18 dage i Koncertkirken, 20.000 kr.

Baggrund
Her på Nørrebro råder vi årligt over små 3.2 mio. kr. som vi løbende uddeler til projekter og aktiviteter på Nørrebro. Vi støtter projekter, der er dialogskabende, netværksdannende, som øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, eller som samler borgere på tværs af social, geografisk og etnisk baggrund. Du kan læse meget mere om vores puljer her.

0 replies on “1.5 mio. kr. til 61 projekter på Nørrebro!”