Valg 2022

Stil op til lokaludvalget på Nørrebro i 2022!

Her kan du læse alt det tekniske omkring valget til Nørrebro Lokaludvalg. 
Hvis du er nysgerrig på hvad man får ud af at være med, så læs mere her 

Valg til Nørrebro Lokaludvalg
I februar 2022 er der valg til Nørrebro Lokaludvalg. Foreninger, råd og brugerbestyrelser mm. der har aktiviteter på Nørrebro kan stille en kandidat op til Nørrebro Lokaludvalg og stemme til valget – eller blot være med til at stemme på, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026. Med andre ord, hvis du stiller op til Nørrebro Lokaludvalg gør du det som repræsentant for en forening, og ligeså hvis du vil være med til at vælge det nye lokaludvalg ved at stemme. Vær opmærksom på, at en forening kun kan tilmelde én unik repræsentant til valget. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det også kandidaten, der er stemmeberettiget til valget. 

Eneste krav er, at foreningen:

 • har eksisteret minimum et år ved tilmelding
 • har minimum 15 medlemmer ved tilmelding
 • har aktiviteter på Nørrebro

Kandidater
Du kan se kandidaterne her og læse mere om hvem de er og hvorfor de stiller op til Lokaludvalget: Kandidater til Nørrebro Lokaludvalg

Valget er digitalt
Denne gang foregår valget digitalt, som noget nyt. Du kan læse alle detaljer om valget i FAQ’en nederst på denne side.

Alle kandidater til Nørrebro Lokaludvalg kan findes her: Kandidater til Nørrebro Lokaludvalg. Onsdag den 26. januar bliver der holdt et fysisk præsentationsmøde, hvor alle, der stiller op til valget, vil få mulighed for at fortælle om sig selv. 

Valget foregår fra den 14. februar kl. 12 til den 28. februar kl. 12. Alle stemmeberettigede har  14 dage til at stemme og vil modtage et link til afstemningen umiddelbart inden valget åbner. Alle stemmeberettigede har op til 9 stemmer (man kan ikke stemme flere gange på den samme person).

Valget afvikles i programmet SurveyXact, som Rambøll administrerer, og som overholder gældende GDPR-retningslinjer i Københavns Kommune.

Selve tilmeldingen
Uanset om du tilmelder dig for blot at stemme til valget eller tilmelder dig som kandidat, vil du blive bedt om at udfylde:

 • kontaktoplysninger på dig selv 
 • oplysninger om foreningen
 • kontaktoplysninger på en anden person i foreningen
 • dokumentation for, at foreningen lever op til kravene om min. 15 medlemmer og et års eksistens (skal sendes på mail efterfølgende).
  Dette kan fx være referat af stiftende generalforsamling, et screendump fra virk.dk, link til en hjemmeside, hvor det står eller en mail, der bekræfter dette fra kasserer, revisor eller administrator

Hvis du opstiller som kandidat, vil du også blive bedt om at skrive:

 • en kort opstillingstekst (maks. 1.000 anslag) med begrundelse for opstilling til lokaludvalget
 • sende et vellignende foto (efterfølgende)

Først når dokumentationen er modtaget af sekretariatet og godkendt, er du tilmeldt som kandidat og/eller stemmeberettiget til valget. Det skal du have nået inden tilmeldingsfristen.

Kontakt os i sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder som dokumentation eller har andre spørgsmål angående tilmeldingen til valget eller valget generelt.

Hvor mange pladser er der i lokaludvalget?
Der skal vælges 15 medlemmer fra foreningslivet på Nørrebro til lokaludvalget. Udover de 15 medlemmer fra foreningslivet, bliver der udpeget et medlem fra hver af de 10 partier, der ved KV21, er valgt ind i Borgerrepræsentationen. Nørrebro Lokaludvalg kommer til at bestå af 25 medlemmer for perioden 2022-2026.

Hvad kræver det af mig?
Som medlem af Nørrebro Lokaludvalg kræver det, at du som minimum kan afsætte tid til ét månedligt møde af ca. tre-fire timers varighed samt løbende arbejde i mindre arbejdsgrupper efter interesseområde. Derudover kræver det tid og rum til at sætte sig bredt ind i udviklingen af Nørrebro.

Man bliver valgt for 4 år af gangen til lokaludvalget. Der er dog suppleanter så man kan afstå fra arbejdet undervejs i valgperioden, og give pladsen videre til en suppleant.

Den kommende valgperiode løber fra marts/april 2022 til starten af 2026.

Lokaludvalgets sekretariat
Det er ikke meningen, at de frivillige medlemmer af lokaludvalget skal besværes med en masse administrativt arbejde. Der er derfor til hvert lokaludvalg knyttet et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administration, så som at skrive referater, administrere puljer, skrive høringssvar og mødeindkaldelser, arrangere borgerdialog, lave projektarbejde og vedligeholde lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.