Valg 2022

Stil op til lokaludvalget på Nørrebro i 2022!

I februar 2022 er der valg til Nørrebro Lokaludvalg.

Hvad får man ud af at sidde i Lokaludvalget? 

Foreninger, råd og brugerbestyrelser mm. der har aktiviteter på Nørrebro kan stille en kandidat op til Nørrebro Lokaludvalg og stemme til valget – eller blot være med til at stemme på, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026.

Med andre ord, hvis du stiller op til Nørrebro Lokaludvalg gør du det som repræsentant for en forening, og ligeså hvis du vil være med til at vælge det nye lokaludvalg ved at stemme. Vær opmærksom på, at en forening kun kan tilmelde én repræsentant til valget. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det også kandidaten, der er stemmeberettiget til valget. 

Eneste krav er, at foreningen:

 • har eksisteret minimum et år ved tilmelding
 • har minimum 15 medlemmer ved tilmelding
 • har aktiviteter på Nørrebro
 • og at kandidaten er fyldt 18 år

Tilmeld dig og din forening til valget allerede nu!
Link til tilmelding: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=5GRZJTSXJP95

 • Fristen for at stille op som kandidat til Nørrebro Lokaludvalg er den 14. januar 2022 kl. 12.
 • Fristen for at tilmelde sig til at stemme til det digitale valg er den 7. februar 2022 kl. 12.

Vær opmærksom på, at en forening kun kan tilmelde én repræsentant til valget. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det også kandidaten, der er stemmeberettiget til valget. 

Digitalt valg
Denne gang foregår valget digitalt, som noget nyt.

Du kan læse alle detaljer om valget i denne FAQ for valget til lokaludvalgene

Alle kandidater til Nørrebro Lokaludvalg bliver præsenteret med tekst og foto på en hjemmeside forud for valget. Der vil også blive arrangeret et fysisk præsentationsmøde, hvor alle, der stiller op til valget, vil få mulighed for at fortælle om sig selv. Dette vil blive afholdt i slutningen af januar.

Valget foregår fra den 14. februar kl. 12 til den 28. februar kl. 12. Alle stemmeberettigede har dermed 14 dage til at stemme og vil modtage et link til afstemningen umiddelbart inden valget åbner.

Valget afvikles i programmet SurveyXact, som Rambøll administrerer, og som overholder gældende GDPR-retningslinjer i Københavns Kommune.

Dokumentation, foto og opstillingstekst
I tilmeldingen vil du blive bedt om at udfylde:

 • kontaktoplysninger på den foreningsrepræsentant, der stiller op og/eller skal stemme
 • oplysninger om foreningen
 • kontaktoplysninger på en anden person i foreningen

Hvis du opstiller som kandidat, vil du også blive bedt om at skrive:

 • en kort opstillingstekst (maks. 1.000 anslag) med begrundelse for opstilling til lokaludvalget

Efter du har udfyldt tilmeldingen, vil I blive bedt om at fremsende:

 • dokumentation for, at foreningen lever op til kravene (min. 15 medlemmer og et års eksistens)
 • et vellignende foto, hvis du ønsker at opstille som kandidat

Dokumentationen kan f.eks. være:

 • et referat af generalforsamling
 • et screendump fra virk.dk
 • et link til en hjemmeside, hvor dette står
 • en mail, der bekræfter dette fra kasserer, revisor eller administrator.

Det skal sendes til noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk.

Først når dokumentationen er modtaget af sekretariatet og godkendt, er du tilmeldt som kandidat og/eller stemmeberettiget til valget. Det skal du have nået inden tilmeldingsfristen.

Kontakt os i sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder som dokumentation eller har andre spørgsmål angående tilmeldingen til valget eller valget generelt.

Hvor mange pladser er der i lokaludvalget?
Der skal vælges 15 medlemmer fra foreningslivet på Nørrebro til lokaludvalget. Udover de 15 medlemmer fra foreningslivet, bliver der udpeget et medlem fra hver af de 10 partier, der ved KV21, er valt ind i Borgerrepræsentationen. Nørrebro Lokaludvalg kommer til at bestå af 25 medlemmer for perioden 2022-2026.

Hvad kræver det af mig?
Som medlem af Nørrebro Lokaludvalg kræver det, at du som minimum kan afsætte tid til ét månedligt møde af ca. tre-fire timers varighed samt løbende arbejde i mindre arbejdsgrupper efter interesseområde. Derudover kræver det tid og rum til at sætte sig bredt ind i udviklingen af Nørrebro.

Man bliver valgt for 4 år af gangen til lokaludvalget. Der er dog suppleanter så man kan afstå fra arbejdet undervejs i valgperioden, og give pladsen videre til en suppleant.

Den kommende valgperiode løber fra marts/april 2022 til starten af 2026.

Lokaludvalgets sekretariat
Det er ikke meningen, at de frivillige medlemmer af lokaludvalget skal besværes med en masse administrativt arbejde. Der er derfor til hvert lokaludvalg knyttet et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administration, så som at skrive referater, administrere puljer, skrive høringssvar og mødeindkaldelser, arrangere borgerdialog, lave projektarbejde og vedligeholde lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.