Styrk fællesskabet og livsglæden på Nørrebro

Styrk fællesskabet og livsglæden på Nørrebro

– tilmeld dig nyoprettet sms-kæde

Borgerrepræsentationen har besluttet at etablere en sms-kædeordning. Den skal bidrage til at styrke livsglæden, fællesskabet og trygheden i bydelen efter den seneste tids bandeuroligheder. Initiativet er en del af kampagnen Vi vil bo på Nørrebro

Tilmeld dig som borger

Du kan tilmelde dig sms-kæden på nettet eller på din mobiltelefon. En tilmelding betyder, at du vil modtage sms-beskeder om arrangementer og happenings på Nørrebro, der bidrager til at styrke identitet, fællesskab og mangfoldighed på Nørrebro. Ordningen kan fungere til hurtigt at samle borgerne på Nørrebro omkring markeringer og manifestationer mod fx skyderier, kriminalitet og bandeuroligheder.

Du kan tilmelde dig sms-ordningen ved at sende en sms med teksten NØRREBRO til 1241.

Hvis du ønsker at framelde dig ordningen, skal du sende en sms med teksten NØRREBRO FRAMELD til 1241. Til- og framelding sker til almindelig sms-takst.

Det er kun organisationer, foreninger og institutioner, der kan starte en sms-kæde og sende beskeder om arrangementer, som de er arrangører af. Københavns Kommune stiller den tekniske løsning til rådighed og er ansvarlig for formidlingen. Det vil sige, at Københavns Kommune kan redigere og afvise indsendte beskeder, som ønskes sendt via sms-kædeordningen.

Tilmelding af organisationer, foreninger og institutioner på Nørrebro

Organisationer og institutioner skal være tilmeldt ordningen for at kunne sende beskeder. Beskederne sendes til alle personer, der er tilmeldt ordningen. Arrangementer og aktiviteter skal være offentlige og henvende sig bredt til københavnere på tværs af køn, alder samt etnisk og social baggrund.

Tilmeld din forening eller organisation hér

Anmeldte organisationer og institutioner sender teksten til den ønskede sms-besked i en e-mail til adressen: norrebro@okf.kk.dk

Beskeden kan maksimalt bestå af 126 karakter inkl. overskrift.

Københavns Kommune har ret til at redigere og afvise indsendte beskeder. Der sendes kun en e-mail retur, hvis Københavns Kommune har afvist at formidle beskeden. Inden beskeder videreformidles undersøger Københavns Kommune om arrangementet er anmeldt hos relevante myndigheder hos de i mailen oplyste kontaktpersoner.