Så er valget til Nørrebro Lokaludvalg i gang!

Foto fra præsentationen af alle kandidaterne den 26. januar 2022.
Så er det digitale valg skudt i gang og de 101 foreninger kan nu stemme! Fra den 28. februar kan du skrive dig op som suppleant, hvis du ikke nåede at stille op til valget.

Så er valget til Nørrebro Lokaludvalg i gang!

Så er den digitale afstemningen skudt i gang og de 101 foreninger kan stemme frem til den 28. februar kl. 12.00.

Vi offentliggør resultatet af afstemningen her på siden umiddelbart efter valget.

Når de 15 nye medlemmer er valgt i den digitale afstemning, skal det nye lokaludvalg endeligt godkendes af Københavns Borgerrepræsentation den 24. marts 2022. Først herefter er medlemmerne endeligt valgt. Det første møde i det nye Nørrebro Lokaludvalg er den 30. marts 2022.

Suppleant i Lokaludvalget
Hvis du vil være med i Lokaludvalget, men ikke nåede at stille op som kandidat, kan du skrive dig op som suppleant.

Du skal blot opfylde følgende krav:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal repræsentere en forening, der er aktiv på Nørrebro
  • Foreningen skal have min. 15 medlemmer
  • Foreningen skal have eksisteret min. et år

Du kan skrive dig op som suppleant fra den 28. februar kl. 12.00 efter først-til-mølle-princippet. Vi modtager ikke opskrivninger før dette tidspunkt.
Skriv til: noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk

Du kan skrive dig op som suppleant inden for én af de tre interessegrupper, der er repræsenteret i lokaludvalget. De tre interessegrupper er:

  • Børn, unge, idræt, kultur og fritid
  • Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
  • Bolig, miljø og erhverv

Når et medlem er forhindret i at deltage på et lokaludvalgsmøde, indkaldes 1. suppleant fra den interessegruppe, medlemmet er valgt fra.

0 replies on “Så er valget til Nørrebro Lokaludvalg i gang!”