Så blev der valgt en nyt lokaludvalg!

På billedet er 18 ud af de 23 nye lokaludvalgsmedlemmer.

 

Så blev der valgt et nyt lokaludvalg!

Efter 3½ times gruppearbejde og flere afstemninger var de 15 nye lokaludvalgsmedlemmer fra foreningslivet på Nørrebro valgt. Mødets deltagere sad ved 5 valgborde og skulle vælge mellem 11 valgområder.

 • Sociale organisationer
 • Frivillige organisationer
 • Brugerbestyrelser på skoleområdet og institutioner for børn under 18 år
 • Ældre- og Handicapområdet
 • De almene boligforeninger
 • Øvrige boliger
 • Lokale handelsforeninger
 • Etniske minoriteters foreninger
 • Miljøorganisationer og Natur
 • Idræt, kultur og sundhed
 • Det frivilligt organiserede kulturliv

 

Første del af gruppearbejdet om bordene drejede sig om at fordele de 15 pladser mellem de 11 valgområder. Det endte ud med én ændring af fordelingen, hvor der blev taget én repræsentant fra De almene boliger, og tilført én til Det frivilligt organiserede kulturliv.

Anden del af gruppearbejdet var selve valget, hvor mødets deltagere skulle vælge hvem, der skulle repræsentere de forskellige valgområder i udvalget. Der var kampvalg i 4 af valgområder og fredsvalg i de resterende. Der var en god tone til mødet og de fleste gik glade hjem.  

 

Det nye lokaludvalg 

Vi synes vi har fået sammensat et godt og bredt lokaludvalg med både kendte og nye ansigter. Dog blev det kun til 5 kvinder ud af de 15 valgte på mødet i går. Formandskabet skal vælges på udvalgets konstituerende møde den 27. marts. 

Politiske repræsentanter

 • Klaus Lorenzen
 • Niels Clemmensen
 • Erik Brandt
 • Vagn Bent Lauridsen
 • Karina Bergman
 • Christoffer Rubæk
 • Per Nielsen
 • Søren Gravesen-Hvass 

Sociale organisationer

 • Jette Ruth Nielsen, Frivilligcenter SR-Bistand 

Frivillige organisationer

 • Karen Straarup Møller, Pigeklubben Sjællandsgade 

Brugerbestyrelser på skoleområdet og institutioner for børn under 18 år

 • Uzma Ahmed Andresen, Brug Folkeskolen på Nørrebro 
 • Jonas Petri Jonsen, Murergårdens Forældreråd

Ældre- og Handicapområdet

 • Sven Astrup Knudsen, Danske Handicaporganisationer  

De almene boligforeninger

 • Lars Vestergaard Christiansen, FSB Ågården

 Øvrige boliger

 • Gitte Kristensen, AB Gilbjerggård
 • Kim Christensen, AB Kronen

Lokale handelsforeninger

 • Hans Mejlshede, Nørrebro Handelsforening 

Etniske minoriteters foreninger

 • Anoir Hassouni, Kantara Fonden

Miljøorganisationer og Natur

 • Jens Villadsen, Miljøpunkt Nørrebro

Idræt, kultur og sundhed

 • Mogens Petersen, Mind Your Head
 • Flemming Jensen, Nørrebro United

Det frivilligt organiserede kulturliv

 • Nis Wiborg Jensen, Forening Under Konstruktion
 • Masti Jutka, Alverdens Børn

 

 

 

0 replies on “Så blev der valgt en nyt lokaludvalg!”